“Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на лабораторията по микробиология и вирусология“

Дата: 17.10.2018 16:00:00

Номер в РОП: 00684-2018-0018

Обявление за обществена поръчка - 22.10.2018

Решение - 22.10.2018

Документация - 22.10.2018
Приложения към документация - 22.10.2018
Проект на договор - 22.10.2018
Техническа спецификация - 22.10.2018
Техническо предложение - 22.10.2018
Ценово предложение - 22.10.2018
еЕЕДОП - espd-request.pdf -22.10.2018
еЕЕДОП - espd-request.xml - 22.10.2018

Срок за получаване на оферти: 22.11.2018 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 23.11.2018 г.

Час: 10:00

Място: Административната зала на болница "Лозенец"Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Протокол VII-17-17 -19.12.2018

Протокол VII-17-21 - 26.02.2019

Протокол VII-17-29 - 26.02.2019

Доклад VII-17-30 - 26.02.2019

Решение за класиране VII-17-31 - 26.02.2019

Обявление за прекратяване на обособени позиции - 22.03.2019

Обявление за възложена поръчка 25.04.2019

Договор № VII-17-51 25.04.2019

Договор № VII-17-52 25.04.2019

Договор № VII-17-53 25.04.2019

Договор № VII-17-57 25.04.2019

Договор № VII-17-61 25.04.2019

Договор № VII-17-58 25.04.2019

Договор № VII-17-54 25.04.2019

Договор № VII-17-55 25.04.2019

Договор № VII-17-59 25.04.2019

Договор № VII-17-60 25.04.2019

Договор № VII-17-62 25.04.2019

Договор № VII-17-63 25.04.2019

Обявление за възложена поръчка 28.05.2019

Договор № VII-17-66 28.05.2019

Договор № VII-17-67 28.05.2019

Договор № VII-17-68 28.05.2019

Договор № VII-17-69 28.05.2019

Договор № VII-17-70 28.05.2019

Договор № VII-17-71 28.05.2019

Договор № VII-17-73 28.05.2019

Договор № VII-17-74 28.05.2019

Договор № VII-17-75 28.05.2019

Договор № VII-17-72 28.05.2019

Договор № VII-17-76 28.05.2019

Обявление за възложена поръчка 30.05.2019

Договор № VII-17-77 30.05.2019

Договор № VII-17-78 30.05.2019

Договор № VII-17-79 30.05.2019

Договор № VII-17-80 30.05.2019

Договор № VII-17-81 30.05.2019

Договор № VII-17-82 30.05.2019

Договор № VII-17-83 30.05.2019

Договор № VII-17-84 30.05.2019

Договор № VII-17-85 30.05.2019

Договор № VII-17-86 30.05.2019

Обявление за възложена поръчка 19.06.2019

Договор № VII-17-89 19.06.2019

Договор № VII-17-90 19.06.2019

Договор № VII-17-91 19.06.2019

Договор № VII-17-92 19.06.2019

Договор № VII-17-93 19.06.2019

Договор № VII-17-94 19.06.2019

Допълнително споразумение № VII-17-97 11.05.2020

Допълнително споразумение № VII-17-98 14.05.2020

Допълнително споразумение № VII-17-99 14.05.2020

Допълнително споразумение № VII-17-102 14.05.2020

Допълнително споразумение № VII-17-103 19.05.2020

Информация за изпълнението на договор VII-17-62 02.06.20

Информация за изпълнението на договор VII-17-63 02.06.20

Допълнително споразумение № VII-17-104 04.06.2020

Допълнително споразумение № VII-17-113 04.06.2020

Информация за изпълнението на договор VII-17-76 30.06.20

Информация за изпълнението на договор VII-17-71 30.06.20

Информация за изпълнението на договор VII-17-74 30.06.20

Информация за изпълнението на договор VII-17- 75 30.06.20

Информация за изпълнението на договор VII-17- 70 30.06.20

Информация за изпълнението на договор VII-17- 68 30.06.20

Допълнително споразумение № VII-17-121 30.07.2020

Допълнително споразумение № VII-17-122 30.07.2020

Допълнително споразумение № VII-17-123 30.07.2020

Допълнително споразумение № VII-17-124 30.07.2020« Обратно към всички поръчки

Новини

Директорът на Университетска болница „Лозенец“ с кръгла годишнина

Директорът на Университетска болница „Лозенец“ с кръгла годишнина

Легендата на българската хирургия, проф. д-р Любомир Спасов, днес има рожден ден. Екипът на болница ...

» Още новини

Специалисти

Калинка Цолова
Аптека

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии