„Доставка на медицински изделия и консумативи за отделение по Образна диагностика“

Дата: 09.10.2018 16:06:16

Номер в РОП: 00684-2018-0015

Обявление за обществена поръчка - 12.10.2018

Решение - 12.10.2018

Документация - 13.10.2018
Приложения към документация - 13.10.2018
Проект на договор - 13.10.2018
Техническа спецификация - 13.10.2018
Техническо предложение - 13.10.2018
Ценово предложение - 13.10.2018
еЕЕДОП - espd-request.pdf -13.10.2018
еЕЕДОП - espd-request.xml - 13.10.2018

Срок за получаване на оферти: 13.11.2018 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 14.11.2018 г.

Час: 10:00

Място: Административната зала на болница "Лозенец"Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Протокол VII-16-6/26.11.2018

На 04.12.2018 г. в 10.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовото предложение на допуснатият участник в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия и консумативи за отделение по Образна диагностика“.

Протокол VII-16-8 - 18.12.2018

Доклад VII-16-9 - 18.12.2018

Решение VII-16-10 - 18.12.2018

Обявление за прекратяване на процедура за обособена поз. 1 -04.01.2019

Обявление за възложена поръчка - 08.02.2019

Договор VII-16-15 - 08.02.2019

Договор VII-16-16 - 08.02.2019

Допълнително споразумение към договор VII-16-15 - 31.01.2020

Допълнително споразумение към договор VII-16-16 - 31.01.2020« Обратно към всички поръчки

Новини

Директорът на Университетска болница „Лозенец“ с кръгла годишнина

Директорът на Университетска болница „Лозенец“ с кръгла годишнина

Легендата на българската хирургия, проф. д-р Любомир Спасов, днес има рожден ден. Екипът на болница ...

» Още новини

Специалисти

Славена Стойкова
Отделение по очни болести

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии