“Доставка на вътреочни импланти и консумативи за отделение по очни болести“

Дата: 03.07.2018 10:15:34

Номер в РОП: 00684-2018-0013
Обявление за обществена поръчка - 06.07.2018
Решение - 06.07.2018
Документация -06.07.2018
Приложения към документация - 06.07.2018
Проект на договор - 06.07.2018
Техническа спецификация - 06.07.2018
Техническо предложение - 06.07.2018
Ценово предложение - 06.07.2018
еЕЕДОП - espd-request.pdf -06.07.2018
еЕЕДОП - espd-request.xml -06.07.2018

Срок за получаване на оферти: 03.09.2018 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 04.09.2018 г.

Час: 10:00

Място: Административната зала на болница "Лозенец"Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Решение за удължаване на срока - 03.08.2018

На 09.10.2018 г. в 13.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовото предложение на допуснатият участник в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на вътреочни импланти и консумативи за отделение по очни болести“.

Протокол VII-14-7/29.10.2018 - 30.10.2018

Доклад VII-14-8/29.10.2018 - 30.10.2018

Решение VII-14-9/30.10.2018 - 30.10.2018

Обявление на възложена поръчка VII-14-13/17.01.2019 - 18.01.2019

Договор VII-14-12 - 19.01.2019

Допълнително споразумение към договор VII-14-12 - 04.02.2020« Обратно към всички поръчки

Новини

Директорът на Университетска болница „Лозенец“ с кръгла годишнина

Директорът на Университетска болница „Лозенец“ с кръгла годишнина

Легендата на българската хирургия, проф. д-р Любомир Спасов, днес има рожден ден. Екипът на болница ...

» Още новини

Специалисти

Искра Такева
Физикална и рехабилитационна медицина

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии