“Доставка на превързочни материали, галенови разтвори, хранителни добавки, антибактериален разтвор, иригационни разтвори, диетични храни и други медицински консумативи за нуждите на болница „Лозенец””

Дата: 26.06.2018 15:24:49

Номер в РОП: 00684-2018-0011
Обявление за обществена поръчка - 29.06.2018
Решение - 29.06.2018
Документация - 29.06.2018
Приложения към документация - 29.06.2018
Проект на договор - 29.06.2018
Техническа спецификация - 29.06.2018
Техническо предложение - 29.06.2018
Ценово предложение - 29.06.2018
еЕЕДОП - espd-request.pdf - 29.06.2018
еЕЕДОП - espd-request.xml - 29.06.2018

Срок за получаване на оферти: 31.07.2018 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 01.08.2018 г.

Час: 10:00

Място: Административната зала на болница "Лозенец"Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Разяснение на основание чл.33, ал.2 от ЗОП - 23.07.2018

Протокол VII-12-16 -20.09.2018

На 14.11.2018 г. в 10.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовото предложение на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на превързочни материали, галенови разтвори, хранителни добавки, антибактериален разтвор, иригационни разтвори, диетични храни и други медицински консумативи за нуждите на болница „Лозенец”“.

Протокол VII-12-22 - 21.12.2018

Доклад VII-12-23 - 21.12.2018

Решение VII-12-24 - 21.12.2018

Обявление за прекратяване на процедура за обособени позиции 3,4 и 5 -  04.01.2019

Обявление за възложена поръчка - 15.02.2019

Договор VII-12-35 - 15.02.2019

Договор VII-12-38 - 15.02.2019

Договор VII-12-39 - 15.02.2019

Договор VII-12-41 - 15.02.2019

Договор VII-12-42 - 15.02.2019

Договор VII-12-43 - 15.02.2019

Договор VII-12-44 - 15.02.2019

Допълнително споразумение VII-12-47 - 23.01.2020

Допълнително споразумение VII-12-48 - 27.01.2020

Допълнително споразумение VII-12-49 - 27.01.2020

Допълнително споразумение VII-12-50 - 31.01.2020

Допълнително споразумение VII-12-51 - 31.01.2020

Допълнително споразумение към договор VII-12-41 - 04.02.2020

Допълнително споразумение към договор VII-12-42 - 04.02.2020

Допълнително споразумение към договор VII-12-35 - 16.09.2020

Допълнително споразумение към договор VII-12-41 - 16.09.2020

Допълнително споразумение към договор VII-12-42- 16.09.2020

Допълнително споразумение към договор VII-12-39- 28.09.2020« Обратно към всички поръчки

Новини

Директорът на Университетска болница „Лозенец“ с кръгла годишнина

Директорът на Университетска болница „Лозенец“ с кръгла годишнина

Легендата на българската хирургия, проф. д-р Любомир Спасов, днес има рожден ден. Екипът на болница ...

» Още новини

Специалисти

Ася Станчева, дм
Клинична лаборатория

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии