“Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на лабораторията по медицинска генетика и молекулярна биология”

Дата: 13.06.2018 15:23:06

Номер в РОП: 00684-2018-0010

Обявление за обществена поръчка - 18.06.2018

Решение - 18.06.2018

Документация - 18.06.2018

Приложения към документация - 18.06.2018

Проект на договор - 18.06.2018

Техническа спецификация - 18.06.2018

Техническо предложение - 18.06.2018

Ценово предложение - 18.06.2018

еЕЕДОП - espd-request.pdf - 18.06.2018

еЕЕДОП - espd-request.xml - 18.06.2018


Срок за получаване на оферти: 18.07.2018 г.  Час: 16:30
Условия при отваряне на офертите:
Дата: 19.07.2018 г.
Час: 10:00
Място: Административната зала на болница "Лозенец"Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Решение за прекратяване - 04.07.2018

Обявление за прекратяване - 19.07.2018« Обратно към всички поръчки

Новини

Отваряне на ценови предложения

На 19.06.2020г. в 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовото предложение на допуснатите ...

» Още новини

Специалисти

Калинка Цолова
Аптека

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии