“Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на лабораторията по медицинска генетика и молекулярна биология”

Дата: 13.06.2018 15:23:06

Номер в РОП: 00684-2018-0010

Обявление за обществена поръчка - 18.06.2018

Решение - 18.06.2018

Документация - 18.06.2018

Приложения към документация - 18.06.2018

Проект на договор - 18.06.2018

Техническа спецификация - 18.06.2018

Техническо предложение - 18.06.2018

Ценово предложение - 18.06.2018

еЕЕДОП - espd-request.pdf - 18.06.2018

еЕЕДОП - espd-request.xml - 18.06.2018


Срок за получаване на оферти: 18.07.2018 г.  Час: 16:30
Условия при отваряне на офертите:
Дата: 19.07.2018 г.
Час: 10:00
Място: Административната зала на болница "Лозенец"Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Решение за прекратяване - 04.07.2018

Обявление за прекратяване - 19.07.2018« Обратно към всички поръчки

Новини

Директорът на Университетска болница „Лозенец“ с кръгла годишнина

Директорът на Университетска болница „Лозенец“ с кръгла годишнина

Легендата на българската хирургия, проф. д-р Любомир Спасов, днес има рожден ден. Екипът на болница ...

» Още новини

Специалисти

Антонина Гегова
Отделение по обща и клинична патология

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии