„Доставка на медицински изделия и консумативи за апарати Фрезениус 4008 S и Фрезениус 5008 S"

Дата: 22.05.2018 15:59:50

Номер в РОП: 00684-2018-0009
Обявление за обществена поръчка - 23.05.2018
Решение - 23.05.2018
Документация - 23.05.2018
Приложения към документация - 23.05.2018
Проект на договор - 23.05.2018
Техническа спецификация - 23.05.2018
Техническо предложение - 23.05.2018
Ценово предложение - 23.05.2018
еЕЕДОП - espd-request.pdf - 23.05.2018
еЕЕДОП - espd-request.xml - 23.05.2018

Срок за получаване на оферти: 26.06.2018 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 27.06.2018 г.

Час: 10:00

Място: Административната зала на болница "Лозенец"Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - 11.06.2018

Протокол VII-10-8 -29.06.2018

На 13.07.2018 г. в 11.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовото предложение на допуснатият участник в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия и консумативи  за апарати Фрезениус 4008 S и Фрезениус 5008 S".

Протокол VII-10-10 - 23.07.2018

Доклад VII-10-11 - 23.07.2018

Решение за класиране VII-10-12 - 23.07.2018

Решение за прекратяване VII-10-16 - 12.12.2018

Обявление за прекратяване - 31.12.2018« Обратно към всички поръчки

Новини

Директорът на Университетска болница „Лозенец“ с кръгла годишнина

Директорът на Университетска болница „Лозенец“ с кръгла годишнина

Легендата на българската хирургия, проф. д-р Любомир Спасов, днес има рожден ден. Екипът на болница ...

» Още новини

Специалисти

Христо Стоянов
Спешно отделение

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии