“Доставка на ангиографски медицински изделия и консумативи”

Дата: 21.05.2018 15:54:42

Номер в РОП: 00684-2018-0008

Обявление за обществена поръчка - 23.05.2018
Решение - 23.05.2018

Документация - 23.05.2018
Приложения към документация - 23.05.2018
Проект на договор - 23.05.2018
Техническа спецификация - 23.05.2018
Техническо предложение - 23.05.2018
Ценово предложение - 23.05.2018
еЕЕДОП - espd-request.pdf - 23.05.2018
еЕЕДОП - espd-request.xml - 23.05.2018

Срок за получаване на оферти: 25.06.2018 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 26.06.2018 г.

Час: 10:00

Място: Административната зала на болница "Лозенец"Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - 11.06.2018

Протокол VII-9-13/03.07.2018 г. - 03.07.2018

На 18.10.2018 г. в 10.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовото предложение на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на ангиографски медицински изделия и консумативи”.

Протокол VII-9-18/12.10.2018 - 29.10.2018

Протокол VII-9-22/29.10.2018 - 29.10.2018

Доклад VII-9-23/29.10.2018 - 29.10.2018

Решение VII-9-24/29.10.2018 29.10.2018

Протокол VII-9-26/07.11.2018 - 07.11.2018

Доклад VII-9-27/07.11.2018 - 07.11.2018

Решение VII-9-28/07.11.2018 - 07.11.2018

Обявление за възложена поръчка -прекратена обособена позиция - 28.11.2018

Обявление за възложена поръчка - 04.12.2018

Договор VII-9-38 - 03.12.2018

Договор VII-9-39 - 03.12.2018

Договор VII-9-40 - 03.12.2018

Договор VII-9-41 - 03.12.2018

Договор VII-9-42 - 03.12.2018

Договор VII-9-43 - 03.12.2018

Договор VII-9-33 - 03.12.2018

Решение за прекратяване VII-9-47 - 12.12.2018

Обявление за възложена поръчка -прекратена обособена позиция - 31.12.2018

Допълнително споразумение към договор VII-9-33 - 07.02.2019г.

Допълнително споразумение към договор VII-9-33 -18.02.2019г.

Допълнително споразумение към договор VII-9-38 - 28.02.2019г.

Допълнително споразумение към договор VII-9-42 - 28.02.2019г.

Допълнително споразумение към договор VII-9-33 - 10.05.2019

Допълнително споразумение към договор VII-9-38- 24.07.2019

Допълнително споразумение към договор VII-9-39 - 24.07.2019

Допълнително споразумение към договор VII-9-40 - 24.07.2019
Допълнително споразумение към договор VII-9-41 - 24.07.2019

Допълнително споразумение към договор VII-9-62 - 26.09.2019

Допълнително споразумение към договор VII-9-64 - 04.11.2019

Допълнително споразумение към договор VII-9-65 - 04.11.2019

Допълнително споразумение към договор VII-9-66 - 04.11.2019

Допълнително споразумение към договор VII-9-67 - 04.11.2019

Допълнително споразумение към договор VII-9-69 - 03.12.2019

Допълнително споразумение към договор VII-9-70 - 03.12.2019

Допълнително споразумение към договор VII-9-71 - 03.12.2019

Допълнително споразумение към договор VII-9-72 - 03.12.2019

Допълнително споразумение към договор VII-9-73 - 03.12.2019

Допълнително споразумение към договор VII-9-74 - 03.12.2019« Обратно към всички поръчки

Новини

Директорът на Университетска болница „Лозенец“ с кръгла годишнина

Директорът на Университетска болница „Лозенец“ с кръгла годишнина

Легендата на българската хирургия, проф. д-р Любомир Спасов, днес има рожден ден. Екипът на болница ...

» Още новини

Специалисти

Велислава Димитрова Димитрова
Клиника по нефрология

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии