“Доставка на превързочни материали, галенови разтвори, хранителни добавки, антибактериален разтвор, иригационни разтвори, диетични храни и други медицински консумативи за нуждите на болница „Лозенец””

Дата: 16.04.2018 10:28:42

Становище от АОП, вх.№ КСИ 74 -02.05.2018

Становище от АОП, вх.№ КСИ- 74 за извършена проверка от външен експерт 02.05.2018

Номер в РОП: 00684-2018-0007
Обявление за обществена поръчка - 21.05.2018
Решение - 21.05.2018
Документация - 21.05.2018
Приложения към документация - 21.05.2018
Проект на договор - 21.05.2018
Техническа спецификация - 21.05.2018
Техническо предложение - 21.05.2018
Ценово предложение - 21.05.2018
еЕЕДОП - espd-request.pdf - 21.05.2018
еЕЕДОП - espd-request.xml - 21.05.2018

Срок за получаване на оферти: 21.06.2018 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 22.06.2018 г.

Час: 10:00

Място: Административната зала на болница "Лозенец"Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Становище от АОП, вх.№ КСИ 74 -04.06.2018

Решение за прекратяване - 06.06.2018

Обявление за прекратяване - 21.06.2018« Обратно към всички поръчки

Новини

Директорът на Университетска болница „Лозенец“ с кръгла годишнина

Директорът на Университетска болница „Лозенец“ с кръгла годишнина

Легендата на българската хирургия, проф. д-р Любомир Спасов, днес има рожден ден. Екипът на болница ...

» Още новини

Специалисти

Веселин Колев Кожухаров, д.м., д.м.н.
Клиника по ортопедия и травматология

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии