Доставка на медицински изделия, инструменти и консумативи за лапароскопска и бронхоскопска апаратура

Дата: 18.02.2018 13:49:36

Номер в РОП: 00684-2018-0002
Обявление за обществена поръчка - 21.02.2018
Решение - 21.02.2018
Документация - 21.02.2018
Приложения към документация - 21.02.2018
Проект на договор - 21.02.2018
Техническа спецификация - 21.02.2018
Техническо предложение - 21.02.2018
Ценово предложение - 21.02.2018


Срок за получаване на оферти: 27.03.2018 г.  Час: 16:30
Условия при отваряне на офертите:
Дата: 28.03.2018 г.  Час: 10:00
Място: Административната зала на болница "Лозенец"
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Съобщение: На 03.04.2018 г. в 10.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовo предложениe на допуснатия участник в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на медицински изделия, инструменти и консумативи за лапароскопска и бронхоскопска апаратура” - 28.03.2018

Протокол VII-2-6 -12.04.2018

Доклад VII-2-7 -12.04.2018

Решение VII-2-8 -12.04.2018

Обявление за прекратени обособени позиции - 30.04.2018

Обявление за възложена поръчка - 11.06.2018

Договор VII-2-12 - 11.06.2018

Допълнително споразумение VII-2-15 - 20.12.2018

Допълнително споразумение VII-2-17 - 04.06.2019

Информация за изпълнението на договор VII-15-42 02.06.20« Обратно към всички поръчки

Новини

Директорът на Университетска болница „Лозенец“ с кръгла годишнина

Директорът на Университетска болница „Лозенец“ с кръгла годишнина

Легендата на българската хирургия, проф. д-р Любомир Спасов, днес има рожден ден. Екипът на болница ...

» Още новини

Специалисти

Славена Стойкова
Отделение по очни болести

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии