“Доставка на консумативи за апарат ABL800 за извършване на кръвно-газови, електролитни и биохимични анализи”

Дата: 16.02.2018 14:21:51

Номер в РОП: 00684-2018-0001

Обявление за обществена поръчка - 19.02.2018

Решение - 19.02.2018

Документация - 19.02.2018

Приложения към документация - 19.02.2018

Проект на договор - 19.02.2018

Техническа спецификация - 19.02.2018

Техническо предложение - 19.02.2018

Ценово предложение - 19.02.2018

Срок за получаване на оферти: 26.03.2018 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 27.03.2018 г.  Час: 10:00

Място: Административната зала на болница "Лозенец"

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

На 04.04.2018 г. в 10.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовo предложениe на допуснатия участник в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на консумативи за апарат  ABL800 за извършване на кръвно-газови, електролитни и биохимични анализи”

Протокол VII-1-6 - 12.04.2018

Протокол VII-1-8 - 12.04.2018

Доклад VII-1-9 - 12.04.2018

Решение VII-1-10 - 12.04.2018

Обявление за възложена поръчка -21.05.2018

Договор VII-1-13 -21.05.2018

Допълнително споразумение VII-1-16 - 03.05.2019

Допълнително споразумение VII-1-18 - 18.11.2019« Обратно към всички поръчки

Новини

Директорът на Университетска болница „Лозенец“ с кръгла годишнина

Директорът на Университетска болница „Лозенец“ с кръгла годишнина

Легендата на българската хирургия, проф. д-р Любомир Спасов, днес има рожден ден. Екипът на болница ...

» Още новини

Специалисти

Дорина Асенова, дм
Началник на Клиника по Акушерство и гинекология

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии