“Извънгаранционно абонаментно техническо и сервизно поддържане на Автоматизирана система за управление на лекарства и медицински консумативи в болница „Лозенец” с доставка на резервни части болница „Лозенец” с доставка на резервни части”

Дата: 15.12.2017 14:17:58

Номер в РОП: 00684-2017-0021

Обявление за обществена поръчка - 18.12.2017

Решение - 18.12.2017

Документация - 19.12.2017

Приложения към документация - 19.12.2017

Проект на договор - 19.12.2017

Техническа спецификация - 19.12.2017

Техническо предложение - 19.12.2017

Ценово предложение - 19.12.201

 

Срок за получаване на оферти: 22.01.2018 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 23.01.2018 г.  Час: 10:00

Място: Административната зала на болница "Лозенец"

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

На 30.01.2018 г. в 11.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Извънгаранционно абонаментно техническо и сервизно поддържане на Автоматизирана система за управление на лекарства и медицински консумативи  в болница „Лозенец” с доставка на резервни части"

Протокол VII-24-7 - 16.02.2018

Доклад VII-24-6 - 16.02.2018

Решение VII-24-8 - 16.02.2018

Обявление за възложена поръчка - 22.03.2018

Договор VII-24-11 - 22.03.2018« Обратно към всички поръчки

Новини

Покана за избор на независим регистриран одитор

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА   П О К А Н А от МБАЛ „Лозенец“ ЕАД, с адрес: гр. София 1407, ул. „Козяк“ № 1, ЕИК: ...

» Още новини

Специалисти

Любомир Спасов, дм
Изпълнителен директор на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии