Доставка на медицински изделия и консумативи за операционен блок

Дата: 20.11.2017 11:18:38

Номер в РОП: 00684-2017-0020

Обявление за обществена поръчка - 11.12.2017

Решение - 11.12.2017

Документация - 13.12.2017

Приложения към документация - 13.12.2017

Проект на договор - 13.12.2017

Техническа спецификация - 13.12.2017

Техническо предложение - 13.12.2017

Ценово предложение - 13.12.2017

Срок за получаване на оферти: 15.01.2018 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 16.01.2018 г.  Час: 10:00

Място: Административната зала на болница "Лозенец"

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

На 30.01.2018 г. в 10.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на медицински изделия и консумативи за операционен блок

Протокол VII-23-9 05.02.2018

Доклад VII-23-8 05.02.2018

Решение за класиране VII-23-10 05.02.2018

Обявление за прекратени обособени позиции - 21.02.2018

Обявление за възложена поръчка -29.03.2018

Договор VII-23 -17 - 29.03.2018

Договор VII-23 -18 - 29.03.2018

Договор VII-23 -19 - 29.03.2018

Допълнително споразумение към договор VII-23-17 -29.03.2019

Допълнително споразумение към договор VII-23-18 - 02.04.2019

Допълнително споразумение към договор VII-23-19 -02.04.2019« Обратно към всички поръчки

Новини

Директорът на Университетска болница „Лозенец“ с кръгла годишнина

Директорът на Университетска болница „Лозенец“ с кръгла годишнина

Легендата на българската хирургия, проф. д-р Любомир Спасов, днес има рожден ден. Екипът на болница ...

» Още новини

Специалисти

Светломир Таков
Отделение по пулмология

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии