“Извънгаранционно абонаментно техническо и сервизно поддържане на медицинска техника, апаратура, инсталации и системи в болница „Лозенец” с доставка на резервни части“

Дата: 24.11.2017 14:57:25

Номер в РОП:00684-2017-0019
Обявление за обществена поръчка - 27.11.2017

Решение - 27.11.2017
Документация - 27.11.2017
Приложения към документация - 27.11.2017
Техническа спецификация - 27.11.2017
Техническо предложение - 27.11.2017
Ценово предложение - 27.11.2017
Проект на договор - 27.11.2017


Срок за получаване на оферти: 03.01.2018 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 04.01.2018 г.  Час: 10:00

Място: Административната зала на болница "Лозенец"

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

На 01.02.2018 г. в 10.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:“Извънгаранционно абонаментно техническо и сервизно поддържане на медицинска техника, апаратура, инсталации и системи в болница „Лозенец” с доставка на резервни части“

Протокол VII-22-7 - 14.02.2018

Доклад VII-22-6 - 14.02.2018

Решение VII-22-8 - 14.02.2018

Обявление за възложена поръчка - 29.03.2018

Договор VII-22-11 - 29.03.2018« Обратно към всички поръчки

Новини

Директорът на Университетска болница „Лозенец“ с кръгла годишнина

Директорът на Университетска болница „Лозенец“ с кръгла годишнина

Легендата на българската хирургия, проф. д-р Любомир Спасов, днес има рожден ден. Екипът на болница ...

» Още новини

Специалисти

Славена Стойкова
Отделение по очни болести

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии