“Доставка на медицински изделия и консумативи за сърдечносъдова хирургия“

Дата: 06.11.2017 14:46:28

Номер в РОП:00684-2017-0018
Обявление за обществена поръчка - 08.11.2017

Решение - 08.11.2017
Документация - 08.11.2017
Приложения към документация - 08.11.2017
Техническа спецификация - 08.11.2017
Техническо предложение - 08.11.2017
Ценово предложение - 08.11.2017
Проект на договор - 08.11.2017


Срок за получаване на оферти: 11.12.2017 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 12.12.2017 г.  Час: 10:00

Място: Административната зала на болница "Лозенец"

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Протокол VII-20-12/10.01.2018 - 10.01.2018

Съобщение: На 20.03.2018 г. в 10.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:Доставка на медицински изделия и консумативи за сърдечносъдова хирургия“. - 15.03.2018

Протокол VII-20-18/29.03.2018 г. - 30.03.2018

Доклад VII-20-17/29.03.2018 г. - 30.03.2018

Решение VII-20-19/30.03.2018 г. - 30.03.2018

Обявление за възложена поръчка - прекратени обособени позиции - 18.04.2018

Договор VII-20-30/30.04.2018 - 30.05.2018

Договор VII-20-31/14.05.2018 - 30.05.2018

Договор VII-20-32/14.05.2018 - 30.05.2018

Договор VII-20-33/14.05.2018 - 30.05.2018

Договор VII-20-34/14.05.2018 - 30.05.2018

Договор VII-20-35/14.05.2018 - 30.05.2018

Договор VII-20-36/14.05.2018 - 30.05.2018

Договор VII-20-37/14.05.2018 - 30.05.2018

Договор VII-20-38/15.05.2018 - 30.05.2018

Договор VII-20-39/15.05.2018 - 30.05.2018

Договор VII-20-41/15.05.2018 - 30.05.2018

Договор VII-20-42/15.05.2018 - 30.05.2018

Договор VII-20-45/22.05.2018 - 30.05.2018

Договор VII-20-46/22.05.2018 - 30.05.2018

Обявление за възложена поръчка - 30.05.2018

Допълнително споразумение към Договор VII-20-35 - 12.12.2018

Допълнително споразумение към Договор VII-20-33 - 12.12.2018

Допълнително споразумение към Договор VII-20-46 - 12.12.2018

Допълнително споразумение към Договор VII-20-39 - 12.12.2018

Допълнително споразумение към Договор VII-20-41 - 20.12.2018

Допълнително споразумение към Договор VII-20-34 -  04.02.2019

Обявление за приключен договор VII-20-34 - 05.02.2019

Обявление за приключен договор VII-20-41 -21.06.2019

Обявление за приключен договор VII-20-42 -21.06.2019

Обявление за приключен договор VII-20-38 -21.06.2019

Обявление за приключен договор VII-20-37 -21.06.2019

Обявление за приключен договор VII-20-108 - 04.10.2019« Обратно към всички поръчки

Новини

Директорът на Университетска болница „Лозенец“ с кръгла годишнина

Директорът на Университетска болница „Лозенец“ с кръгла годишнина

Легендата на българската хирургия, проф. д-р Любомир Спасов, днес има рожден ден. Екипът на болница ...

» Още новини

Специалисти

Христо Стоянов
Спешно отделение

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии