„Доставка на нетна електрическа енергия на ниво средно напрежение и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар за нуждите на Болница „Лозенец““

Дата: 05.07.2017 08:58:17

Номер в РОП: 00684-2017-0010

Обявление за обществена поръчка - 07.07.2017

Решение - 07.07.2017

Документация - 07.07.2017

Приложения към документация - 07.07.2017

Техническа спецификация - 07.07.2017

Проект на договор - 07.07.2017

Срок за получаване на оферти: 10.08.2017 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:
Дата: 11.08.2017 г.  Час: 10:00
Място: Административната зала на болница "Лозенец"
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Съобщение: На 12.09.2017 г. в 10.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Доставка на нетна електрическа енергия на ниво средно напрежение и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар за нуждите на Болница „Лозенец““

Протокол VII-12-9/20.09.2017 - 20.09.2017

Доклад VII-12-8/20.09.2017 - 20.09.2017

Решение VII-12-10/20.09.2017 - 20.09.2017

Обявление за възложена поръчка - 16.10.2017

Договор VII-12-13/09.10.2017 - 16.10.2017

Обявление за приключен договор -  18.01.2019« Обратно към всички поръчки

Новини

Директорът на Университетска болница „Лозенец“ с кръгла годишнина

Директорът на Университетска болница „Лозенец“ с кръгла годишнина

Легендата на българската хирургия, проф. д-р Любомир Спасов, днес има рожден ден. Екипът на болница ...

» Още новини

Специалисти

Йорданка Узунова, дм
Клиника по педиатрия

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии