Катедра „Хирургически болести, акушерство и гинекология“

Учебна дейност:

Катедра „Хирургически болести, акушерство и гинекология“  включва преподаватели от специалностите хирургия, урология, сърдечна и съдова хирургия, ортопедия и травматология, очни болести, оториноларингология, акушерство и гинекология.

Тук се обучават студенти от специалностите медицина, медицинска рехабилитация и ерготерапия и здравни грижи. Преподавателите са изградени специалисти в съответната област с разширени познания и клиничен опит.

Програмите за обучение на студентите са утвърдени и акредитирани. В условията на модерна инфраструктура и със съвременни мултимедийни лекции се представя учебният материал в пряка връзка с клиничната практика. Учебният процес се подпомага от хонорувани асистенти за всички специалности в катедрата.

От 2013 г. в Катедра „Хирургически болести, акушерство и гинекология“ са акредитирани докторски програми по специалностите: „Сърдечна хирургия“, „Анестезиология и интензивно лечение“, „Обща хирургия“, „Ортопедия и травматология“.

Академичен състав:

Учебно-научен сектор „Сърдечна хирургия и Съдова хирургия“
доц. д-р Георги Тодоров Георгиев, дм
доц. д-р Здравко Йорданов Лазаров, дм – зам. ръководител на катедрата
ас. д-р Вили Пъшев
ас. д-р Васил Страшимиров Козаров – административен асистент
ас. д-р Делян Петков Еврев
ас. д-р Константин Венелинов Грудков
ас. д-р Азис Алейдин Азис
ас. д-р Росен Чавдаров Разбойников
ас. д-р Пейо Борисов Мишев
ас. д-р Антон Добрев Ковачев

Учебно-научен сектор „Обща хирургия, Урология, Акушерство и гинекология
доц. д-р Петър Петров, дм
доц. д-р Дорина Асенова, д.м.
ас. д-р Борил Петров Петров
ас. д-р Мирослав Зашев

Учебно-научен сектор „Анестезиология и интензивно лечение, Ортопедия и травматология
акад. д-р Венко Митков Александров, дмн
доц. д-р Веселин Колев Кожухаров, дм – ръководител на катедрата
гл.ас. д-р Явор Георгиев Григоров, д.м.
ас. д-р Ясен Георгиев Мутафов
ас. д-р Илияна Жечкова
ас. д-р Жулиен Димитров
ас. д-р Мирослава Колева
ас. д-р Илия Бауренски

Учебно-научен сектор „Офталмология и Оториноларингология
проф. д-р Георги Едрев Едрев, дмн
проф. д-р Божимир Бонев Петровски, дмн
доц. д-р Петко Кабакчиев, д.м.
доц. д-р Дида Казакова, д.м.
гл.ас. д-р Александър Марков Райнов, д.м.
ас. д-р Димитрина Тодорова Едрева
ас. д-р Славена Емилова Стойкова
ас. д-р Ирина Костова

Акад. д-р Венко Александров, дмн

Проф. д-р Божимир Петровски, дмн

Проф. Божимир Петровски е началник на Клиниката по очни болести от февруари 2011 г. В болница „Лозенец“ той се занимава с организирането на работния процес в очната клиника, подготовка на медицински кадри като лектор и издаване на научни разработки с чуждестранни клиники. В периода 2010–2011 г. проф. Петровски работи като гост професор в Университетската очна клиника в гр. Берн, Швейцария, където извършва клинични изследвания на сенилната макулна дегенерация (СМД). От 1997 до 2010 г. Петровски работи в Royal Hospital, Life Line Hospital , Абу Даби (ADNOK) като старши консултант по очни болести и консултант към Кралския двор на Абу Даби. Тук проф. Петровски се занимава и с обучение на специализанти.  В периода  1996–1997 е гост професор в Университетската очна клиника в гр. Мюнхен, Германия, където специализира витрео-ретинална хирургия, електронна микроскопия, пролиферативна витреоретинопатия (PVR). Преди това проф. Петровски работи в Института по очни болести към Медицинска академия – София, като доцент и впоследствие като професор (старши научен сътрудник І степен). Негови основни дейности в Института са внедряване на първите лазерни операции на ретината, стъкловидно тяло и лазерна ирис пластика в България, внедряване за пръв път в България на витреоретинални операции и ендотампонада с газ и течен силикон при отлепване на ретината и PVR като заместители на стъкловидното тяло, внедряване за първи път в България на различни видове силиконови импланти при отлепване на ретината и силиконови вътреочни лещи при операции на катарактата. Проф. Петровски е стипендиант на Фондация „Александър фон Хумболт“ в Макс Емилиян университет (Мюнхен), където се занимава със специализация и изследване в областта на PVR, моделиране на PVR с трансплантация на пигментния епител на ретината и фибробласти в стъкловидното тяло, диабетна ретинопатия и витреални кръвоизливи.

Проф. д-р Георги Едрев, дмн

Доц. д-р Георги Георгиев, дм

Доц. д-р Георги Георгиев е специалист хирург и кардиохирург. През 1991 г. става доцент. Професионалният му път минава през Районна болница – Берковица, ІІІ градска болница и МА – София, където е главен асистент. В периода 1994 г. и до сега доц. д-р Георгиев е началник на отделение/клиника, а от  2009 г. е преподавател в МФ на СУ „Св.Климент Охридски“.

Доц. д-р Веселин Кожухаров, дм – ръководител на катедрата

Доц. д-р Веселин Кожухаров е специалист ортопед и травматолог. През 2002 г. става доцент, а през 2006 г. специализира ендопротезиране на стави в Медицински университет – София. Специализант е по микрохирургична дисекция на свободни ламба в Университета Сент Люк, Брюксел, Белгия, остеопластично лечение на костни дефекти в УБ „Св. Анна“ София., по ортопедия в клиника на Университета Дюк, Дърам, САЩ, и наблюдател в клиника по спортна травматология на Университета Тюлейн, Ню Орлианс, САЩ; първа пътуваща специализация по детска ортопедия в Брюксел, Белгия, Париж, Тулуза и Монпелие, Франция, ендопротезиране на стави в Медицинския университет – София, Revitan Course за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става във Виена, Австрия, спонсориран от Zimmer, колянно ендопротезиране и ревизионно протезиране NexGen – Zimmer, Stolzalpe, Austria, динамична остеосинтеза AIOD,  Загреб, спонсориран от Stryker.

Преди да се присъедини към екипа на УБ „Лозенец“, доц. д-р Кожухаров работи като лекар в  ДУБ „Св. Анна“, като доцент в Русенски университет „Ангел Кънчев“. В периода 2007–2009 г. Веселин Кожухаров заема длъжността началник сектор „Ортопедия и травматология“ в УБ „Лозенец“, а от  2009 г. до сега оглавява Клиниката по ортопедия и травматология и преподава в Медицинския факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“. Има 64 научни публикации, 13 в чужбина и 51 на български език.

Доц. д-р Здравко Лазаров, дм – заместник-ръководител на катедрата

Доц. д-р Здравко Лазаров е специалист по хирургия и съдова хирургия. През 1982 г. той специализира военно-полева хирургия, а през 1989 г. става доцент. През 1992 г. той завършва бизнес мениджмънт и от 2006 г. до сега работи в Болница „Лозенец“.  През 2009 г. доц. Лазаров става преподавател в Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Д-р Радосвет Горнев е специалист по хирургия с над 20-годишен опит в общата и коремната хирургия при доброкачествени и злокачествени заболявания на гастроинтестиналната система, жлъчно-чернодробната и панкреасната хирургия, хирургия на млечната жлеза, спешна хирургия, лапароскопска хирургия. Специализирал е в Кливланд клиник – САЩ, Сьодертале – Швеция, Истанбул – Турция,  Любляна – Словения.

Член на Българското хирургично дружество
Редовен член на Американската асоциация на колоректалните хирурзи от 2004 г.
Редовен член на Международната асоциация на хирурзи, гастроентеролози и онколози (IASGO) от 2011 г.

Новини

Отваряне на ценови предложения

На 31.07.2020г. в 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовото предложение на допуснатите ...

» Още новини

Асоциацията на студентите по медицина - СУ

АСМБ-СУ е независима, неполитическа, неправителствена, нерелигиозна организация с идеална цел.

» Прочети повече

Следдипломно обучение

» Прочети повече

Специалисти

Светломир Таков
Отделение по пулмология

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии