Медицински факултет

Медицинският факултет съществува в структурата на Софийския университет от 1917 до 1950 г. Той е възстановен през 2003 г., a през 2006 г. е даден старт на проекта за откриване на Медицински факултет като част от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Първият випуск от бъдещи лекари започва обучението си в Университетска болница „Лозенец“ (днес МБАЛ „Лозенец“) през 2007 г. и се дипломира на тържествена церемония през 2013 г. През 2009 г. с пълно мнозинство за декан на възстановения Медицински факултет е избран проф. Любомир Спасов, директор на болница „Лозенец“ . През 2013 г. проф. Спасов е преизбран за декан на факултета. През 2019 г. за декан на факултета е избрана доц. д-р Дорина Михова Асенова.

Днес в МБАЛ „Лозенец“ ЕАД се обучават студенти в специалностите:

 • Медицина
 • Медицинска сестра
 • Медицинска рехабилитация и ерготерапия
 • Медицина на английски език

Продължителността на обучението на студентите по „Медицина“ и „Медицина на английски език“ в Медицинския факултет е 6 години (12 семестъра).

За специалности „Медицинска сестра“ и „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ е 4 години.

Декан:
доц. д-р Дорина Асенова, дм
стая 1
02/9607550

Заместник-декани:
проф. д-р Любомир Спасов, дм
кабинет „Лозенец“
тел. 02/9607 223

доц. д-р Йорданка Узунова, дм
стая 2
тел. 02/9607 775

доц. Геновева Златева, дф
стая 4
тел. 02/9607419

доц. Диана Иванова, дм
стая 4
тел. 02/9607414

 1. Катедра „Биология, медицинска генетика и микробиология“
 2. Катедра „Физика, биофизика и рентгенология“
 3. Катедра „Химия и биохимия, физиология и патофизиология“
 4. Катедра „Анатомия и хистология, патология и съдебна медицина“
 5. Катедра „Вътрешни болести, фармакология и клинична фармакология, педиатрия, епидемиология, инфекциозни и кожни болести“
 6. Катедра „Хирургически болести, акушерство и гинекология“
 7. Катедра „Неврология, психиатрия, физиотерапия и рехабилитация, превантивна медицина и обществено здраве“
 8. Следдипломно обучение
 9. АСМБ–СУ

Новини

Покана за избор на независим регистриран одитор

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА   П О К А Н А от МБАЛ „Лозенец“ ЕАД, с адрес: гр. София 1407, ул. „Козяк“ № 1, ЕИК: ...

» Още новини

Асоциацията на студентите по медицина - СУ

АСМБ-СУ е независима, неполитическа, неправителствена, нерелигиозна организация с идеална цел.

» Прочети повече

Следдипломно обучение

» Позиции

» Обща информация

Специалисти

Емилия Йорданова
Отделение по хемодиализа

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии