Медицински факултет

Медицинският факултет съществува в структурата на Софийския университет от 1917 до 1950 г. Той е възстановен през 2003 г., a през 2006 г. е даден старт на проекта за откриване на Медицински факултет като част от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Първият випуск от бъдещи лекари започва обучението си в Университетска болница „Лозенец“ през 2007 г. и се дипломира на тържествена церемония през 2013 г. През 2009 г. с пълно мнозинство за декан на възстановения Медицински факултет е избран проф. Любомир Спасов, директор на УБ „Лозенец“. През 2013 г. проф. Спасов е преизбран за декан на факултета.

Днес в УБ „Лозенец“ се обучават студенти в специалностите:

 • Медицина
 • Медицинска сестра
 • Медицинска рехабилитация и ерготерапия

Продължителността на обучението на студентите в Медицинския факултет е 6 години (12 семестъра).

Декан:
проф. д-р Любомир Спасов, дм

Заместник-декани:
проф. д-р Върбан Ганев, дбн

стая 1
тел. 02/9607 416

проф. д-р Цветанка Маринова, дмн
стая 4
тел. 02/9607 414

проф. д-р Людмила Иванова, дм
стая 3
тел. 02/9607 433

доц. д-р Ася Станчева, дм
стая 3
тел. 02/9607 433

» План-разписание за продължаващо медицинско обучение на висшите медицински специалисти и професионалисти по здравни грижи през 2018 г.

 1. Катедра „Биология, медицинска генетика и микробиология“
 2. Катедра „Физика, биофизика и рентгенология“
 3. Катедра „Химия и биохимия, физиология и патофизиология“
 4. Катедра „Анатомия и хистология, патология и съдебна медицина“
 5. Катедра „Вътрешни болести, фармакология и клинична фармакология, педиатрия, епидемиология, инфекциозни и кожни болести“
 6. Катедра „Хирургически болести, акушерство и гинекология“
 7. Катедра „Неврология, психиатрия, физиотерапия и рехабилитация, превантивна медицина и обществено здраве“
 8. Следдипломно обучение
 9. АСМБ–СУ

Новини

Отваряне на ценови предложения

На 19.06.2020г. в 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовото предложение на допуснатите ...

» Още новини

Асоциацията на студентите по медицина - СУ

АСМБ-СУ е независима, неполитическа, неправителствена, нерелигиозна организация с идеална цел.

» Прочети повече

Следдипломно обучение

» Прочети повече

Специалисти

Веселин Кожухаров
Клиника по ортопедия и травматология

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии