Клинични пътеки

Клинична пътека

 

1

Стационарни грижи при бременност с повишен риск

 

2

Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск

Без кодове **75.1(16600-00), **75.33 (16606-00; 90487-00) и **75.35(16603-00)

3

Оперативни процедури за задържане на бременност

 

4

Преждевременно прекъсване на бременността

 

4.1

Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания до 13 гест. с. включително

 

4.2

Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания от 14 гест. с. до 26 гест. с. на плода

 

5

Раждане

 

6

Грижи за здраво новородено дете

 

7

Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест

 

8

Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на тежест

 

9

Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест

 

10

Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора степен на тежест

 

11

Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама

 

12

Диагностика и лечение на дете c вродени аномалии

 

13

Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, първа степен на тежест

 

14

Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, втора степен на тежест

 

15

Диагностика и интензивно лечение на новородени с приложение на сърфактант

 

15.1

Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение на сърфактант, независимо от теглото

 

15.2

Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно приложение на сърфактант, независимо от теглото

 

16

Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение

 

17

Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания

За възраст над 18 години

18

Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация

За възраст над 18 години

19

Постоянна електрокардиостимулация

 

19.1

Постоянна електрокардиостимулация – антибрадикарден пейсмейкър

За възраст над 18 години

19.2

Постоянна електрокардиостимулация – кардиовертер

За възраст над 18 години

20

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания

За възраст над 18 години

21

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации

За възраст над 18 години

23

Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации с механична вентилация

За възраст над 18 години

25

Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване

За възраст над 18 години

26

Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение

За възраст над 18 години

27

Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик

 

28

Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение

 

29

Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация

За възраст над 18 години

30

Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация

За възраст над 18 години

31

Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит

 

32

Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда

 

33

Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения

 

34

Диагностика и лечение на артериална хипертония в детската възраст

 

35

Диагностика и лечение на хипоксемични състояния при вродени сърдечни малформации в детска възраст

 

36

Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик

За възраст над 18 години

37

Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик

За възраст над 18 години

38

Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация

За възраст над 18 години

39

Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18 годишна възраст

 

40

Диагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп

 

40.1

Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст

 

40.2

Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст

 

41

Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система

 

41.1

Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 години

 

41.2

Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години

 

42

Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система

 

42.1

Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години

 

42.2

Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица под 18 години

 

43

Бронхоскопски процедури с неголям обем и сложност в пулмологията

 

44

Високоспециализирани интервенционални процедури в пулмологията

 

45

Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система

 

47

Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация

 

48

Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст

 

49

Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст

 

50

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза

За възраст над 18 години

51

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза

 

52

Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив

За възраст над 18 години

53

Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив

За възраст над 18 години

68

Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт

 

69

Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт

 

70

Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит

За възраст над 18 години, без код на процедура **88.74 (30668-00)

71

Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво

Без код на процедура **88.74 (30668-00)

72

Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт

 

73

Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума

 

74

Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума

 

75

Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза)

 

76

Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания

 

77

Диагностика и лечение на хронични диарии, с начало в детската възраст

 

78

Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет

 

78.1

Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години

 

78.2

Декомпенсиран захарен диабет при лица под 18 години

 

79

Диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза

За възраст под 18 години

84

Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит

 

85

Диагностика и лечение на гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – новооткрити

А. при лица над 18 години

86

Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания

 

86.1

Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – при лица над 18 години

 

87

Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност

 

87.1

Остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години

 

87.2

Остра бъбречна недостатъчност при лица под 18 години

 

88

Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност

 

88.1

Хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години

 

88.2

Хронична бъбречна недостатъчност при лица под 18 години

 

89

Диагностика и лечение на системни заболявания на съединителната тъкан

 

89.2

Системни заболявания на съединителната тъкан при лица под 18 години

 

90

Диагностика и лечение на възпалителни ставни заболявания

 

90.2

Възпалителни ставни заболявания при лица под 18 години

 

111

Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст

 

113

Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип

 

113.1

Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип (диагностична)

 

113.2

Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни

 

114

Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма

 

115

Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми

 

116

Оперативно лечение при сърдечни заболявания в условията на екстракорпорално кръвообращение. Минимално инвазивни сърдечни операции при лица над 18 години

 

119

Оперативни процедури при комплексни сърдечни малформации с много голям обем и сложност в условия на екстракорпорално кръвообращение

За възраст над 18 години

120

Лечение на полиорганна недостатъчност, развила се след сърдечна операция

За възраст над 18 години

121

Оперативно лечение на заболявания на сърцето, без екстракорпорално кръвообращение, при лица над 18 години

За възраст над 18 години

123

Oперативно лечение на абдоминална аорта, долна празна вена и клоновете им

За възраст над 18 години

124

Оперативно лечение на хронична съдова недостатъчност във феморо-поплитеалния и аксило-брахиалния сегмент

За възраст над 18 години

125

Оперативно лечение на клонове на аортната дъга

За възраст над 18 години

126

Спешни оперативни интервенции без съдова реконструкция при болни със съдови заболявания (тромбектомии, емболектомии, ампутации и симпатектомии)

За възраст над 18 години

127

Kонсервативно лечение на съдова недостатъчност

 

128

Консервативно лечение с простагландинови/простациклинови деривати при съдова недостатъчност

 

129

Оперативно лечение при варикозна болест и усложненията ѝ

 

130

Oперативни процедури върху придатъците на окото с голям обем и сложност

 

131

Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност

Без код *11.79(42810-00)

132

кератопластика

 

133

Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми

 

134

Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и придатъците му

 

135

Оперативно лечение при заболявания на ретина, стъкловидно тяло и травми, засягащи задния очен сегмент

 

136

Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с много голям обем и сложност

 

137

Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с голям обем и сложност

 

138

Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото със среден обем и сложност

 

139

Високотехнологична диагностика при ушно-носно-гърлени болести

 

140

Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести

 

141

Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур

 

142

Радикална цистопростатектомия с ортотопичен пикочен мехур

 

143

Трансуретрална простатектомия

 

144

Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения

 

145

Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища

 

146

Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система

 

147

Оперативни процедури върху мъжка полова система

 

148

Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност

 

149

Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност

 

150

Оперативни процедури при инконтиненция на урината

 

151

Реконструктивни операции в урологията

 

152

Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища

 

153

Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища

 

154

Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност

 

155

Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност

 

156

Радикална цистектомия. Радикална цистопростатектомия

 

157

Радикална простатектомия

 

158

Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани

За възраст над 9 години

160

Нерадикално отстраняване на матката

Без лапароскопски операции

161

Радикално отстраняване на женски полови органи

 

162

Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи

За възраст над 18 години

Без лапароскопски операции

163

Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи

За възраст над 18 години

164

Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената

За възраст над 18 години

165

Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход

 

166

Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената

Без лапароскопски операции

169

Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок

 

170

Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок, с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването

 

171

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години

 

172

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години

За възраст над 9 години

173

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години

 

174

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица под 18 години

За възраст над 9 години

175

Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години

 

176

Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години

За възраст над 9 години

177

Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години

 

178

Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица под 18 години

За възраст над 9 години

179

Оперативни процедури върху апендикс

За възраст над 9 години

180

Хирургични интервенции за затваряне на стома

За възраст над 8 години

181

Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство

За възраст над 9 години

182

Оперативни процедури при хернии

За възраст над 9 години

183

Оперативни процедури при хернии с инкарцерация

 

184

Конвенционална холецистектомия

За възраст над 9 години

185

Лапароскопска холецистектомия

За възраст над 9 години

186

Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища

За възраст над 9 години

187

Оперативни процедури върху черен дроб

За възраст над 9 години

188

Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест

За възраст над 9 години

189

Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и много голям обем и сложност

За възраст над 9 години

190

Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност

За възраст над 9 години

191

Оперативни процедури върху далака

 

191.1

Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години

 

191.2

Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години

За възраст над 9 години, за кодове на процедури 41.43 /30596-00/ и 41.5/30597-00/ само при спешни случаи

192

Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции

За възраст над 18 години

193

Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M0-1

За възраст над 9 години

Без кодове 92.21(15000-00) и 92.29 (90764-01)

194

Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия

За възраст над 9 години

195

Оперативно лечение при остър перитонит

За възраст над 18 години

196

Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси

За възраст над 18 години

197

Консервативно лечение при остри коремни заболявания

За възраст над 18 години

199

Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени и доброкачествени новообразувания

 

199.1

Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени новообразувания

За възраст над 18 години

199.2

Лечение на тумори на кожа и лигавици – доброкачествени новообразувания

За възраст над 18 години

200

Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици от травми и изгаряния

За възраст над 18 години

201

Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, с голям и много голям обем и сложност

За възраст над 9 години

202

Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност

За възраст над 9 години

208

Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозъчни травми

 

209

Хирургично лечение при травма на главата

За възраст над 18 години

210

Периферни и черепномозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно лечение

Само за кодове 04.03, 04.07, 04.2, 04.3, 04.43, 04.44, 04.49, 04.5, 04.6, 04.74, 04.75, 04.76, 05.29 /39327-03; 39327-01; 39327-00; 39327-04; 39013-03; 18274-00; 18274-01; 18274-02; 18274-03; 18276-00; 90022-00; 39115-00; 52824-00; 39300-00; 39306-00; 39331-00; 39331-01; 39330-01; 39312-00; 39330-00; 39318-00; 39321-00; 39300-00; 39303-00; 90014-00/;

211

Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност

За възраст над 18 години

212

Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с малък и среден обем и сложност

 

217

Оперативни процедури

 

217.1

Оперативни процедури с голям обем и сложност на таза и долния крайник

 

217.2

Оперативни процедури с много голям обем и сложност на таза, тазо-
бедрената и колянната става

 

217.3

Оперативни процедури при множествени счупвания и/или луксации на таза, горни и долни крайници

 

218

Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става

 

219

Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност

 

220

Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност

 

221

Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с много голям обем и сложност

 

222

Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник

без кодове: *86.61, 45451-05; *86.66, 90670-00; *86.93, 45566-00

223

Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош

За възраст над 18 години

225

Хирургично лечение в лицево-челюстната област с много голям обем и сложност

 

226

Оперативно лечение в лицево-челюстната област с голям обем и сложност

Само за кодове: *21.84,*21.85; 21.87; *21.89,*25.2; *26.30, *26.31, *27.32, *27.42, *27.43, *27.56, *27.57, *27.59, *31.29; *38.82; *39.31; 40.3, 86.4, *86.63

227

Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност

 

228

Оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията

 

229

Консервативно лечение при заболявания на лицево-челюстната област

 

230

Оперативно лечение на вродени малформации в лицево-челюстната област

Само за кодове: *18.21; *18.5, *18.6; *27.69, *27.73, *27.79; *86.81 и *86.89

244

Диагностика и лечение на хеморагични диатези. Анемии

За възраст под 18 години

254

Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето

 

255

Продължително лечение и ранна рехабилитация след инфаркт на миокарда и след сърдечни интервенции

 

256

Продължително лечение и ранна рехабилитация след оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност с остатъчни проблеми за здравето

 

262

Физикална терапия и рехабилитация на болести на централната нервна система

 

263

Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферната нервна система

 

264

Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на миокарда и след оперативни интервенции

 

265

Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат

 

999

Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура

 

 

„Амбулаторни процедури“:
1. Aмбулаторна процедура №1 „Хрониохемодиализа“
2. Aмбулаторна процедура №4 „Осигуряване на постоянен достъп за провеждане на диализно лечение и химиотерапия“
3. Aмбулаторна процедура №11 „Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика“
4. Aмбулаторна процедура №12 „Бъбречно-каменна болест: уролитиаза – екстракорпорална литотрипсия“
5. Aмбулаторна процедура №18 „Оперативни процедури в областта на ушите, носа и гърлото и лицево-челюстната област с малък обем и сложност“
6. Aмбулаторна процедура №19 „Оперативно отстраняване на катаракта“
7. Aмбулаторна процедура №20 „Хирургично лечение на глаукома“ – за възраст над 28 дни
8. Aмбулаторна процедура №21 „Оперативни интервенции върху окото и придатъците му със среден обем и сложност“ – за възраст над 28 дни
9. Aмбулаторна процедура №22 „Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник“
10. Aмбулаторна процедура №23 „Малки оперативни процедури на таза и долния крайник“
11. Aмбулаторна процедура №25 „Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия“
12. Aмбулаторна процедура №26 „Амбулаторни хирургични процедури“
13. Aмбулаторна процедура №28 „Паравертебрални блокади и блокади на отделни нерви“
14. Aмбулаторна процедура №29 „Поетапна вертикализация и обучение в ходене“
15. Aмбулаторна процедура №32 „Амбулаторно наблюдение на лица с постоянен електрокардиостимулатор“
16. Aмбулаторна процедура №33 „Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема“
17. Aмбулаторна процедура №34 „Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт“
18. Aмбулаторна процедура №38 „Aмбулаторно наблюдение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, т. 2 ЗЗО“
19. Амбулаторна процедура „Предсрочно изпълнение на дейностите по клинична пътека


„Клинични процедури“:
1. Клинична процедура №1 „Диализно лечение при остри състояния“
2. Клинична процедура №3 „Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с  механична вентилация  и/или парентерално хранене“
3. Клинична процедура №4 „Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация и/или парентерално хранене“
1. Клинична процедура №1 „Диализно лечение при остри състояния“
2. Клинична процедура №3 „Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с  механична вентилация  и/или парентерално хранене“
3. Клинична процедура №4 „Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация и/или парентерално хранене“

ОПЛ

Амбулаторни прегледи
Домашни прегледи
Промотивна и профилактична дейност
Дейност по „Детско здравеопазване“
Дейност по „Майчино здравеопазване“

Новини

Отваряне на ценови предложения

На 04.06.2020г. в 11:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовото предложение на допуснатите ...

» Още новини

Специалисти

Велислава Димитрова Димитрова
Клиника по нефрология

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии