Клиника по обща хирургия

Началник: д-р Димитър Николов

Клиниката по обща хирургия на УБ „Лозенец“ има 3 отделения:

  • Отделение по хирургия
  • Отделение по жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия
  • Отделение по съдова хирургия

В клиниката се извършва широк спектър от оперативни интервенции. Работата на специалистите от екипа на клиниката е насочена към модерните и щадящи оперативни техники, предполагащи максимално бързо възстановяване на пациента и връщането му към нормален начин на живот. Тук се извършва рутинно прилагане на перкутанна и интраоперативна радиофреквентна термоаблация за лечение на вторични злокачествени новообразувания на черния дроб.

Клиниката по хирургия при МБАЛ „Лозенец“ е единствената в България, извършваща чернодробни трансплантации от жив донор при деца с вродени аномалии, изискващи трансплантация от ранна кърмаческа и детска възраст, както и една от малкото, извършващи такива от трупен донор на възрастни пациенти с тежки чернодробни заболявания.

В клиниката се лекуват пациенти с направление по НЗОК по всички хирургични клинични пътеки, за които болницата има сключен договор.

Отделение по съдова хирургия

В отделението по съдова хирургия се осъществява диагностика, консервативно и оперативно лечение на цялата гама периферни съдови заболявания, в това число остра и хронична артериална недостатъчност на крайниците, аневризми на аортата и периферните съдове, стеснения на сънните артерии, варикозна болест, дълбока венозна тромбоза, посттромбозен синдром, съдови травми.

Стационарът разполага с мултифункционални стаи с по 2 легла. Технически всяко легло е обезпечено с апаратура за непрекъснато мониториране и възможности за интензивно лечение.

Доплер-сонографската диагностика се извършва с апарат EpiQ7. За допълнителна неинвазивна диагностика се използват последни поколения компютърен томограф и ядрено-магнитен резонанс. Инвазивната оценка на периферните съдови заболявания се осъществява с ангиограф Philips Azurion Clarity.

В лечението на съдовите заболявания използваме както класически хирургични операции, така и съвременни минимално инвазивни ендоваскуларни методи, включително ендопротезиране на коремни аневризми, като стремежът ни е при всеки отделен случай да предложим най-подходящото индивидуално решение, съобразявайки конкретния съдов проблем с общото състояние на пациента.

Високото ниво на колаборация с колеги от звената по образна диагностика, кардиология, кардиохирургия, ортопедия, урология, коремна хирургия, гастроентерология, хемодиализа, анестезиология и реанимация, дава възможност за разрешаване на трудни диагностични и терапевтични проблеми, които често излизат от тесния спектър на отделните специалности. Създавайки различни интердисциплинарни екипи, успешно извършваме интервенции в областта на гръдната аорта, висцералните съдове, празните вени, както и операции на новообразувания, засягащи жизненоважни съдове.

Екип:

д-р Димитър Николов, началник отделение
Д-р Димитър Николов завършва медицина в Медицински университет – София през 2001 г. Придобива специалност по хирургия през 2009 г. и по съдова хирургия през 2011 г. Работил е в УМБАЛ „Св.Екатерина“, МБАЛ „Токуда“ и УМБАЛ „Сити Клиник“. Преминава курс на обучение по ендоваскуларна терапия в Гент, Белгия, през 2006 г. Притежава свидетелство за правоспособност по „Ендоваскуларна съдова хирургия“. Преминал е курсове за ендопротезиране на гръдната аорта и аневризми на коремната аорта. Член е на Българско национално дружество по съдова и ендоваскуларна хирургия и ангиология, Българското дружество по ендоваскуларна терапия, European Society for Vascular Surgery, International Society of Endovascular Specialists.

д-р Васил Козаров
Д-р Васил Козаров завършва медицина през 2002 г. в МУ – София. Придобива последователно специалности по хирургия, кардиохирургия и съдова хирургия и сертификати по „Ултразвукова съдова диагностика“ и „Ендоваскуларна съдова хирургия“. Работил е в отделение по хирургия в МБАЛ Пирдоп, в Клиника по сърдечна и съдова хирургия в CHU Rangueil – Тулуза, Франция. От 2003 г. е в Клиниката по сърдечна и съдова хирургия на болница „Лозенец“. От 2009 г. е редовен асистент по хирургия към Медицински факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Членува в Българското дружество по гръдна и сърдечна хирургия и Българско национално дружество по съдова и ендоваскуларна хирургия и ангиология.

д-р Пейо Мишев
Д-р Пейо Мишев завършва медицина в МУ – София през 2005 г. Придобива специалност по кардиохирургия през 2014 г. и по съдова хирургия през 2018 г. През 2009 г. е избран за редовен асистент по хирургия към Медицински факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Притежава сертификати за правоспособност по „Ултразвукова съдова диагностика“ и „Ендоваскуларна съдова хирургия“. Има интереси в кардиохирургията, съдовата хирургия, ултразвуковата диагностика и флебологията.

д-р Делян Еврев
Д-р Делян Еврев завършва медицина в МУ – София през 2007 г. Придобива специалност по кардиохирургия през 2014 г. Междувременно от 2009 г. е избран за редовен асистент по хирургия към Медицински факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. От 2018 г. е специализант по съдова хирургия към МФ на СУ. От 2013 г. има сертификат за професионална квалификация – правоспособност по „Ултразвукова съдова диагностика“. Има интереси в кардиохирургията, съдовата хирургия, ултразвуковата съдова диагностика, флебологията и венозните заболявания, както и трансплантологията, като част от трансплантационната програма на МБАЛ „Лозенец“.

Научна дейност
1. Рисков профил на болни с колоректален карцином – ежегоден конкурс „Наука и младост“ 2013, Медицински университет – Пловдив.

2. Principles of low-rate complications in colorectal cancer patients with large bowel restrictions – International Congress of Medical Sciences – ICMS 2013

» Галерия

Новини

Отваряне на ценови предложения

На 31.07.2020г. в 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовото предложение на допуснатите ...

» Още новини

Специалисти

Димитър Николов
Отделение по съдова хирургия

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии