Клиника по акушерство и гинекология

Началник: доц. Дорина Асенова

Клиниката по акушерство и гинекология на УБ „Лозенец“ разполага с 15 легла. Основният предмет на дейност на клиниката е осъществяване на специализирана диагностична и лечебна акушер-гинекологична помощ на пациентите – бременни, които се нуждаят от болнично лечение и активно наблюдение, раждащи, както и на жените с гинекологична патология. Тук се оказва спешна медицинска помощ.

Клиниката работи по всички установени клинични пътеки на НЗОК, като бременността в Женската консултация се проследява след регистрация и избор на пакет по стандарт на УБ „Лозенец“.

В Клиниката по акушерство и гинекология и неонатологичното отделение работят лекари с висока квалификация във всички области на АГ, като проследяване на бременни с различни патологични състояния, фетална морфология, наблюдение на бременността, психопрофилактична подготовка за раждане, обезболяване на раждането и следродилни грижи.

В клиниката се извършват профилактични и диагностични дейности за добро репродуктивно и женско здраве, обхващащи детско-юношеска възраст, фертилитет и инфертилитет, профилактика на онко-гинекологични заболявания и тяхното лечение.

» Галерия