Клиника по нефрология

Началник: Доц. д-р Велислава Димитрова

Клиниката по нефрология при УБ „Лозенец“ е създадена през 2011 г. с основни цели:

 • Развитие на съвременна диагностика и медикаментозна терапия на заболяванията на бъбреците и уринарния тракт в УБ „Лозенец“;
 • Проследяване и лечение на пациенти след бъбречна трансплантация;
 • Консултативна дейност по нефрология в рамките на УБ „Лозенец“;
 • Обучение на студенти по нефрология: практическо – при леглото на болния и в диагностичните кабинети, както и теоретично – лекции и семинарни занимания.

Клиниката по нефрология при УБ „Лозенец“ се разделя на:

 • Консултативен нефрологичен кабинет
 • Стационар

В консултативния нефрологичен кабинет се консултират и в стационара се приемат болни с всички заболявания на бъбреците и уринарния тракт:

1. Гломерулни заболявания:

 • Първични гломерулонефрити;
 • Вторични гломерулни увреждания при автоимунни заболявания, имунни васкули, системна амилоидоза и др.;
 • Диабетна нефропатия.

2. Тубулно-интерситциални заболявания:

 • Остри и хронични инфекции на пикочните пътища;
 • Остри и хронични небактериални тубулно-интерситциални нефрити.

3. Съдови заболявания на бъбреците

4. Остра бъбречна недостатъчност

5. Хронична бъбречна недостатъчност в целия й спектър

6. Бъбречно-трансплантирани пациенти

 

Диагностични методи в рамките на УБ „Лозенец“:

Образни изследвания:

 • Конвенционална (B-mode) абдоминална ехография;
 • Doppler ултразвуково изследване на бъбречните съдове;
 • Компютърна аксиална томография;
 • Магнитно-резонансна образна диагностика.

Ендоскопски изследвания на отделителната система в сътрудничество с Клиниката по урология

Предстои въвеждане на пункционна бъбречна биопсия.

В клиниката се провежда и преподавателска дейност за студенти:

 1. Практически упражнения, лекции и учебни визитации по вътрешни болести за студенти от ІІІ курс медицина;
 2. Практически упражнения, лекции и учебни визитации по нефрология за ІV и V курс медицина;
 3. Практически упражнения и лекции по вътрешни болести на І курс, специалност „Здравни грижи“.

» Галерия

Новини

Отваряне на ценовите предложения

На 03.10.2019г. в 10:00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовото предложение на допуснатия участник в ...

» Още новини

Специалисти

Антонина Гегова
Клиника по клинична патология и съдебна медицина

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии