Клиника по урология

Клиниката по урология на УБ „Лозенец“ разполага с 12 легла и предоставя своевременно и качествено високоспециализирана урологична медицинска помощ, непрекъснато повишавайки качеството на живот на пациентите чрез съвременна диагностика, прилагане на високоефективни и безопасни методи на лечение.

В Клиниката по урология се извършват пълен обем диагностични  и лечебни дейности, отговарящи на съвременните стандарти в урологията.

Диагностични дейности при възрастни пациенти:

 • Ултразвукова диагностика на бъбреци, уретери, пикочен мехур, простатна жлеза, тестиси;
 • Уретрография;
 • Микционна цистография;
 • Ретроградна уретеропиелография;
 • Антеградна пиелоуретерография;
 • Уретроцистоскопия;
 • Уретерореноскопия (диагностична);
 • Простатна и бъбречна биопсия;
 • Трансректална ултразвукова диагностика на простата.
 • Неинвазивни лечебни дейности при възрастни пациенти:
 • Екстракорпорална литотрипсия на конкременти в бъбрек и уретер.

Оперативни дейности при възрастни пациенти:

 • Нефректомия (лапароскопска, конвенционална)
 • Нефроуретеректомия
 • Парциална резекция на бъбрек – извършена за пръв път в България в УБ „Лозенец“
 • Перкутанна нефростомия
 • Отворена нефростомия
 • Нефролитотомия
 • Пиелолитотомия (лапароскопска, конвенционална)

Клиниката работи с НЗОК.

» Галерия

Новини

Отваряне на ценови предложения

На 19.06.2020г. в 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовото предложение на допуснатите ...

» Още новини

Специалисти

Емилия Йорданова
Отделение по хемодиализа

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии