Клиника по педиатрия

Началник: доц. Йорданка Узунова

Многопрофилната Клиника по педиатрия се занимава с диагностика, консервативно и оперативно лечение, диспансеризация и профилактика на широк спектър от заболявания с акцент върху социално значимата патология.

Приемат се деца от 29-дневна до 18-годишна възраст с остри и хронични заболявания на дихателната, сърдечносъдовата, храносмилателната, отделителната, ендокринната и нервната система.

Клиниката разполага с модерна материално-техническа база, осигуряваща комфортен болничен престой и възможност за мониториране на клиничното състояние (вкл. при спешност). Клиниката по педиатрия осъществява съобразено с последните световни тенденции консервативно (медикаментозно, инхалаторно, инфузионно) и оперативно лечение (вкл. предоперативна подготовка и постоперативна реанимация). Уникални за България са успехите в областта на трансплантологията, по-специално касаещата хепатобилиарната система при деца.

Клиниката по педиатрия осигурява 24-часова медицинска помощ, като разполага с амбулаторни кабинети (вкл. за осъществяване на планови и спешни манипулации) и сепариран сектор за профилактична дейност и детска консултация.

Болницата работи по договор с НЗОК за стационарна помощ по голяма част от описаните по-горе дейности. Детската клиника е база за обучение на студенти по медицина в рамките на курса по педиатрия.

» Галерия