Клиника по кардиология

Началник: доц. Добри Хазърбасанов

Клиниката се състои от:

  • стационар с 24 легла за кардиологично болни и интензивно отделение с 10 легла за спешно и критично болни;
  • поликлинично отделение с приемни кабинети и кабинети за функционална диагностика;
  • отделение по инвазивна диагностика и имплантация на пейсмейкъри.

В клиниката работят 20 квалифицирани лекари. Повече от половината от тях са със специалности по вътрешни болести и кардиология, а един – и пулмонология. Петима от лекарите са лицензирани по интервенционална кардиология, а двама – по ехокардиография, експертно ниво. В клиниката работят и 35 специалисти по здравни грижи (медицински сестри).

Годишно в клиниката по кардиология се лекуват около 2000 пациенти. Най-често срещаните диагнози са: исхемична болест на сърцето във всичките й варианти, вродени и придобити клапни пороци, ритъмни и проводни нарушения, сърдечна недостатъчност, артериална хипертония и др. Клиниката работи в тясна връзка с други клиники и отделения, като Клиника по вътрешни болести, Клиника по кардиохирургия, Отделение по образна диагностика, Клинична лаборатория и др. В Отделението по инвазивна диагностика годишно се провеждат около 1500 сърдечни катетеризации, коронарни и периферни интервенции. Имплантират се около 100 постоянни пейсмейкъра годишно. Извършват се предоперативни изследвания и подготовка на болните за кардиохирургия.

Апаратура:

Клиниката е оборудвана с най-съвременна апаратура – две зали за коронарни и периферни ангиографии и интервенционални терапевтични процедури, балонни коронарни ангиопластики и стентиране, балонни валвулопластики и др. Зала за имплантиране на постоянни пейсмейкъри, сърдечни ресинхронизиращи устройства (CRT) и електро-физиологични изследвания (ЕФИ). Кабинетите за функционална диагностика са оборудвани с 2 ехокардиографа, ЕКГ-апарати, велоергометър, тред-мил, 24-часови ЕКГ и RR-Холтер апарати, функционално изследване на дишането и др. Интензивното отделение е оборудвано с най-модерна апаратура за наблюдение и реанимация. Има зала за провеждане на колегиуми и семинари. Лекарските кабинети са оборудвани с компютри с постоянен интернет достъп.

Новаторство:

Отделението по инвазивна диагностика разполага с уникална за България апаратура – апарат за интраваскуларен ултразвук (IVUS), с виртуална хистология и апарат за комбинирано изследване на коронарния резерв (FFR – fractional flow reserve & CFR – coronary flow reserve). Тези апарати позволяват прецизна оценка на степента на заболяване на съдовете на сърцето, необходимостта от коронарна интервенция и качеството на нейното изпълнение. Ангиографските апарати са напълно оборудвани с автоматични инжектори тип ACIST, позволяващи улеснено, икономично и безопасно за болните провеждане на ангиографската процедура.

Постижения на лекари от отделението:

А. Научна дейност:

През 2010 г. в клиниката има защитена научна и образователна степен „доктор по медицина“ от д-р Елена Стайкова. Лекари от клиниката участваха с доклади на национални конгреси, като XII Национален конгрес по кардиология, к.к. Албена, 2010 г.; V Национален конгрес по интервенционална кардиология, София, 2011 г.; Национален симпозиум по сърдечна недостатъчност, 2011 г.; Зимно училища по кардиология за специализанти, Боровец, 2011 г., и др. Изнесени са доклади и на престижни международни форуми, като TCT Mediterranean, 2011, Анталия, Турция; EuroPCR 2011, Париж, Франция, и др. Публикувани са статии в специализирани издания, като сп. „Българска кардиология“, сп. „MD“  и др. Клиниката участва в Европейския дългосрочен регистър на сърдечната недостатъчност към Европейското кардиологично дружество. Ежедневно в клиниката се провеждат клинични колегиуми и кардио-хирургични срещи, а ежеседмично – научни семинари и клинични разбори.

Б. Преподавателска дейност:

Д-р И. Гашарова е редовен асистент и член на НУС към МФ. Д-р К. Ангелов, д-р О. Ибишев, д-р О. Радев, д-р Г. Стамболийски, д-р Г. Лазарова, д-р Е. Стайкова, д-р Д. Данева, д-р Б. Славчев и д-р Т. Давидовски са хонорувани асистенти към МФ на СУ. Всички асистенти водят упражнения със студенти от III, IV, V курс на Медицинския факултет.

» Галерия

Новини

Пациентът с първата белодробна трансплантация, извършена в България, бе изписан от УБ „Лозенец“

Пациентът с първата белодробна трансплантация, извършена в България, бе изписан от УБ „Лозенец“

Днес, 9 декември 2019 г., пациентът с първата белодробна трансплантация, извършена в България, бе изписан ...

» Още новини

Специалисти

Искра Такева
Физикална и рехабилитационна медицина

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии