Клиника по вътрешни болести

Клиниката по вътрешни болести се състои от стационар за лежащо болни и консултативни кабинети за амбулаторни пациенти. В клиниката работят висококвалифицирани лекари – специалисти по вътрешни болести, като повечето от тях имат и втора специалност: гастроентерология, пневмология, хематология. Медицинските сестри в клиниката са компетентни и опитни и осигуряват високо ниво на здравни грижи. Към клиниката са обособени диагностично-консултативни кабинети по вътрешни болести, гастроентерология и пневмология. В стационара на Клиниката по вътрешни болести са включени три отделения:

Отделение по гастроентерология
В отделението се настаняват за диагностика и лечение пациенти с различни заболявания на стомашно-чревния тракт, жлъчно-чернодробната система и панкреаса като остри и хронични гастрити, язвена болест на стомаха и дванадесетопръстника, възпалителни заболявания и неопластични на червата, хронични хепатити, цирози на черния дроб. В отделението се провежда подготовка на пациенти за чернодробна трансплантация, както и проследяване на вече трансплантираните пациенти.

Отделение по пневмология и фтизиатрия
Отделението се посещава най-често от пациенти с бронхиална астма, ХОББ, пневмония, остри респираторни инфекции, неопластични белодробни заболявания, белодробен тромбоемболизъм. Тук се извършват диагностика и проследяване на състоянието на тези пациенти, както и инвазивна диагностика и терапия на фибробронхоскопия, ригидна бронхоскопия, трансторакална биопсия, торакоцентези, плеврална биопсия, както и елетрокаутер терапия при пациенти с неопластични белодробни заболявания.
Екипът участва в клинични проучвания при различна белодробна патология, предимно ХОББ, бронхиална астма, пневмония.

Отделение по фиброендоскопия и ултразвукова диагностика
Отделението е оборудвано със съвременна апаратура за извършване на горна и долна гастроинтестинална фиброендоскопия, фибробронхоскопия и различни ендоскопски манипулации, а в кабинета по ултразвукова диагностика се извършват изследвания на коремните органи, щитовидната жлеза, Доплер-диагностика, както и манипулации под ултразвуков контрол.


Клиниката е база за обучение на студенти-медици и специалисти по здравни грижи , както и за специализация по вътрешни болести и гастроентерология. Преподавателската дейност включва лекции, упражнения и индивидуално обучение на студенти по програма на МОН и се извършва от доцент, петима асистенти и хоноровани преподаватели с голям опит и висока квалификация в съответната област.

Началник на Клиниката по вътрешни болести е доц. д-р Жечка Василева – лекар с дългогодишен опит, специалист по вътрешни болести и гастроентерология, доктор на медицинските науки.

Клиниката работи с НЗОК.

» Галерия

Новини

Отваряне на ценови предложения

На 04.06.2020г. в 11:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовото предложение на допуснатите ...

» Още новини

Специалисти

Емилия Йорданова
Отделение по хемодиализа

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии