Отделение по образна диагностика

В Отделението по образна диагностика към УБ „Лозенец“ работят добре обучени и опитни професионалисти. Отделението разполага с модерна апаратура от най-висок клас, позволяваща провеждането на всички видове конвенционални и високоспециализирани образни изследвания. В максимално комфортна обстановка, уютна и спокойна за пациента, бързо и качествено се извършват всички видове образни изследвания. Прилага се целият набор от рентгенови методи, включително мамография, ортопантомография, остеодензитометрия. Мултидетекторният компютърен томограф е от ново поколение, с възможност за сканиране на отделни части на тялото и цялото тяло. Използват се и нерентгеновите методи за диагностика – ехография и магнитен резонанс. Съвременният ултразвуков апарат дава възможност за изследване на дълбоки и повърхностни структури и доплер изобразяване. Магнитният резонанс е с напрегнатост на полето 1.5Т и гарантира получаването на висококачествени образи на всички органи и системи без лъчево натоварване на пациента.

Отделението работи с НЗОК.

» Обратно

Новини

Покана за избор на независим регистриран одитор

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА   П О К А Н А от МБАЛ „Лозенец“ ЕАД, с адрес: гр. София 1407, ул. „Козяк“ № 1, ЕИК: ...

» Още новини

Специалисти

Искра Такева
Физикална и рехабилитационна медицина

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии