Диагностично-консултативен блок

Първо посещение

Приемът на пациенти се извършва в ДКЦ по преценка на лекар специалист, като пациентът се хоспитализира по спешност при покриване на критериите или се приема планово, като се включва в листа на чакащите.

От приемната Вие ще получите пълна информация за възможностите да Ви бъде извършен преглед и отговор на всички Ваши допълнителни въпроси.

За Ваше удобство дата и час, за преглед могат да бъдат записани предварително след позвъняване на тел. 02/ 9607–681/682/683/684. Записвания на часове се приемат 24 часа в денонощието.

При необходимост от допълнителни изследвания и прегледи, те могат да бъдат извършени срещу заплащане по ценоразписа на болницата. УБ „Лозенец“ извършва прегледи за извънболнична помощ по договор с НЗОК. УБ „Лозенец“ извършва високоспециализирани извънболнични медицински изследвания по договор с НЗОК.

Приемът на пациенти по клинична пътека в болницата се извършва чрез Диагностично-консултативния блок на УБ „Лозенец“.

Диагностично-консултативния блок разполага със следните консултативни кабинети:

Кабинети „Вътрешни болести“
Кабинет „Белодробни болести“
Кабинет „Ендокринни заболявания“ с Център за обучение на пациенти и родители на деца със захарен диабет
Кабинет „Гастроентерология“
Кабинети „Кардиология“
Кабинет „Алергология“
Кабинет „Кардиохирургия“
Кабинет „Съдова хирургия и доплерова диагностика“
Кабинет „Коремна хирургия с манипулационна“
Кабинет „Урология“
Кабинет „Ортопедия и травматология“
Кабинет „Преданестезиологична консултация“
Приемно-консултативни кабинети по „Педиатрия“
Кабинет „Спешни консултации по педиатрия“
Кабинет „Детска ехография”
Кабинет „Акушерство и гинекология“
Кабинет „Женска консултация“
Кабинет „Нервни болести“
Кабинет „Трансплантология“
Кабинет „Психиатрия“
Кабинет „Психология“
Кабинет „Кожно-венерически болести“
Кабинет „Нефрология“
Кабинет „Очни болести“
Кабинет „Уши–нос–гърло“
Кабинети по дентална медицина
Кабинет „Болнична хигиена, профилактика и контрол на вътреболнични инфекции“
Отделение за Спешна помощ

Лаборатории

Отделение по образна диагностика

Новини

Отваряне на ценови предложения

На 19.06.2020г. в 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовото предложение на допуснатите ...

» Още новини

Специалисти

Румен Кальонски
Клиника по образна диагностика

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии