Обща информация

МБАЛ „Лозенец“ ЕАД е акредитирана и провежда следдипломно обучение на:

1.  Магистър-лекари за придобиване на специалности:

 • Акушерство и гинекология
 • Анестезиология и интензивно лечение
 • Вътрешни болести
 • Гастроентерология
 • Кардиология
 • Кардиохирургия
 • Клинична лаборатория
 • Микробиология
 • Нефрология
 • Образна диагностика
 • Обща и клинична патология
 • Ортопедия и травматология
 • Педиатрия
 • Съдова хирургия
 • Съдебна медицина
 • Урология
 • Ушно-носно-гърлени болести
 • Физикална и рехабилитационна медицина
 • Хирургия
 • Очни болести
 • Пневмология и фтизиатрия
 • Медицинска генетика
 • Клинична имунология

2. Лица с висше немедицинско образование (биолози, биохимици, молекулярни биолози и биотехнолози) за придобиване на специалност „Лабораторна имунология“

3. Лица с професионална квалификация по медицинска професия от професионалното направление „Здравни грижи“ за придобиване на специалности:

 • Анестезиология и интензивни грижи
 • Операционна и превързочна техника
 • Болнична хигиена (превенция и контрол на инфекции)
 • Апаратно поддържане на извънтелесно кръвообръщение

Новини

Отваряне на ценови предложения

На 23.09.2020г. в 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовото предложение на допуснатите ...

» Още новини

Асоциацията на студентите по медицина - СУ

АСМБ-СУ е независима, неполитическа, неправителствена, нерелигиозна организация с идеална цел.

» Прочети повече

Следдипломно обучение

» Позиции

» Обща информация

Специалисти

Антонина Гегова
Отделение по обща и клинична патология

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии