Управление и екип

Светломир Таков

д-р Светломир Таков

Отделение по пулмология

Д-р Светломир Таков е началник на Отделението по пулмология и фтизиатрия на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД. Завършил е медицина в Медицински университет – София през 2002 г.

От 2002 г. до 2003 г. работи в ЦСМП – София с проведено обучение в Централна реанимация на УМБАЛСМ „Пирогов“. От 2003 г. до 2017 г. работи във Вътрешна клиника на Първа МБАЛ София. От 2017 г. е част от екипа на Клиника по вътрешни болести на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД. Д-р Таков придобива специалност по вътрешни болести през 2011 г. и по пневмология и фтизиатрия през 2015 г. През същата година преминава обучение с издадено удостоверение за високоспециализирана дейност – флексибилна бронхоскопия. Има опит във функционална белодробна диагностика – осъществяване и интерпретация на спирометрично изследване, ехография на гръден кош, скрининг, диагностика и лечение на нарушения на дишането по време на сън.

Членува в Български лекарски съюз, Българско дружество по белодробни болести и в Европейско респираторно общество.

доц. д-р Антонина Гегова

Отделение по обща и клинична патология

доц. д-р Ася Станчева, дм

Клинична лаборатория

д-р Борил Петров

Клиника по урология

доц. д-р Веселин Колев Кожухаров, д.м., д.м.н.

Клиника по ортопедия и травматология

д-р Георги Мутафов

Заместник-директор на болницата, директор на Стационарен блок

доц. д-р Добри Хазърбасанов, дм

Клиника по кардиология

доц. д-р Дорина Асенова, дм

Началник на Клиника по Акушерство и гинекология

д-р Емилия Йорданова

Отделение по хемодиализа

доц. д-р Искра Такева

Физикална и рехабилитационна медицина

доц. д-р Йорданка Узунова, дм

Клиника по педиатрия

проф. д-р Любомир Спасов, дм

Изпълнителен директор на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД

д-р Милена Перухова

Отделение по гастроентерология

доц. д-р Радосвет Горнев

Клиника по обща хирургия

д-р Румен Кальонски

Отделение по образна диагностика

д-р Славена Стойкова

Отделение по очни болести

Снежана Ранчова

Главна медицинска сестра

д-р Христо Стоянов

Спешно отделение

д-р Щерю Бояджиев

Отделение по неонатология

Новини

Отваряне на ценови предложения

На 23.09.2020г. в 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовото предложение на допуснатите ...

» Още новини

Галерия

» Всички галерии