Управление и екип

Ася Станчева, дм

доц. д-р Ася Станчева, дм

Клинична лаборатория

Доц. д-р Ася Станчева завършва медицина и придобива специалност по клинична лаборатория в Медицинска Академия – София. Работи във Военно Медицинска Академия и УБ „Лозенец” – София, като научен сътрудник, преподавател и завеждащ отделение по хемостазеология. От 2003 г. и по настоящем е началник на Клиничната лаборатория в УБ „Лозенец“. Има научна степен „доктор по медицина“ и в момента е доцент по медицина и заместник-декан на Медицински факултет, Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. Специализирала е хемостазеология в “National Cancer Institute”, Bethezda, Washington, USA – 1993 г.; в „Haemophilia and Thrombosis Center”, Milano, Italy – 1997 г.; “Ospedale Ca`Granda “ Milano, Niguarda, Italy – 1998 г.; Ротационна тромбеластография – Penthapharm, Munich, Germany – 2004 г. Има над 80 участия в международни конгреси, публикации и доклади по хемостазеология. Доц. Станчева въвежда в България метода „Ротационна тромбеластометрия“ и разработва приложението му при органни трансплантации. Член е на: Българско дружество по Клинична лаборатория; International Society of Thrombosis and Haemostasis (от 1993 г.); Scientific Subcommittee on Fibrinolysis and Thrombosis of ISTH (от 1993); International Society for Fibrinolysis and Thrombolysis (ISFT) (от 1994 г.); Danubean League against Thrombotic and Haemostatic Disorders (от 1992 г.); Expert Group on Rotation Thrombelastography (от 2006 г.). Професионалната квалификация и клиничен опит на доц. Станчева я определят като водещ специалист в диагностиката и лечението на хемостазни заболявания.доц. д-р Антонина Гегова

Клиника по клинична патология и съдебна медицина

доц. д-р Веселин Кожухаров

Клиника по ортопедия и травматология

д-р Георги Мутафов

Заместник-директор на болницата, директор на Стационарен блок

д-р Емилия Йорданова

Отделение по хемодиализа

доц. д-р Искра Такева

Физикална и рехабилитационна медицина

проф. д-р Любомир Спасов, дм

Директор на УБ „Лозенец“, декан на Медицинския факултет към СУ „Св. Кл. Охридски“

Доц. д-р Радосвет Горнев

Клиника по обща хирургия

д-р Румен Кальонски

Клиника по образна диагностика

д-р Славена Стойкова

Отделение по очни болести

Снежана Ранчова

Главна медицинска сестра

д-р Христо Стоянов

Спешно отделение

д-р Щерю Бояджиев

Отделение по неонатология

Новини

Пациентът с първата белодробна трансплантация, извършена в България, бе изписан от УБ „Лозенец“

Пациентът с първата белодробна трансплантация, извършена в България, бе изписан от УБ „Лозенец“

Днес, 9 декември 2019 г., пациентът с първата белодробна трансплантация, извършена в България, бе изписан ...

» Още новини

Галерия

» Всички галерии