Управление и екип

Ася Станчева, дм

доц. д-р Ася Станчева, дм

Клинична лаборатория

Доц. д-р Ася Станчева завършва медицина и придобива специалност по клинична лаборатория в Медицинска академия – София. Работи във Военномедицинска академия и МБАЛ „Лозенец” – София като научен сътрудник, преподавател и завеждащ отделение по хемостазеология. От 2003 г. и по настоящем е началник на Клиничната лаборатория в МБАЛ „Лозенец“. Има научна степен доктор по медицина и в момента е доцент по медицина и заместник-декан на Медицинския факултет на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. Специализирала е хемостазеология в National Cancer Institute, Bethezda, Вашингтон, САЩ – 1993 г.; в Haemophilia and Thrombosis Center, Милано, Италия – 1997 г.; Ospedale Ca`Granda Milano, Нигуарда, Италия – 1998 г.; Ротационна тромбеластография – Penthapharm, Мюнхен, Германия – 2004 г. Има над 80 участия в международни конгреси, публикации и доклади по хемостазеология. Доц. Станчева въвежда в България метода „Ротационна тромбеластометрия“ и разработва приложението му при органни трансплантации. Член е на Българско дружество по клинична лаборатория; International Society of Thrombosis and Haemostasis (от 1993 г.); Scientific Subcommittee on Fibrinolysis and Thrombosis of ISTH (от 1993); International Society for Fibrinolysis and Thrombolysis (ISFT) (от 1994 г.); Danubean League against Thrombotic and Haemostatic Disorders (от 1992 г.); Expert Group on Rotation Thrombelastography (от 2006 г.). Професионалната квалификация и клиничен опит на доц. Станчева я определят като водещ специалист в диагностиката и лечението на хемостазни заболявания.

доц. д-р Антонина Гегова

Отделение по обща и клинична патология

д-р Борил Петров

Клиника по урология

доц. д-р Веселин Колев Кожухаров, д.м., д.м.н.

Клиника по ортопедия и травматология

д-р Георги Мутафов

Заместник-директор на болницата, директор на Стационарен блок

доц. д-р Добри Хазърбасанов, дм

Клиника по кардиология

доц. д-р Дорина Асенова, дм

Началник на Клиника по Акушерство и гинекология

д-р Емилия Йорданова

Отделение по хемодиализа

доц. д-р Искра Такева

Физикална и рехабилитационна медицина

доц. д-р Йорданка Узунова, дм

Клиника по педиатрия

проф. д-р Любомир Спасов, дм

Изпълнителен директор на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД

д-р Милена Перухова

Отделение по гастроентерология

доц. д-р Радосвет Горнев

Клиника по обща хирургия

д-р Румен Кальонски

Отделение по образна диагностика

д-р Светломир Таков

Отделение по пулмология

д-р Славена Стойкова

Отделение по очни болести

Снежана Ранчова

Главна медицинска сестра

д-р Христо Стоянов

Спешно отделение

д-р Щерю Бояджиев

Отделение по неонатология

Новини

Покана за избор на независим регистриран одитор

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА   П О К А Н А от МБАЛ „Лозенец“ ЕАД, с адрес: гр. София 1407, ул. „Козяк“ № 1, ЕИК: ...

» Още новини

Галерия

» Всички галерии