Управление и екип

Велислава Димитрова Димитрова

Доц. д-р Велислава Димитрова Димитрова

Клиника по нефрология

Доц. д-р Велислава Димитрова Димитрова завършва специалност „Медицина“ в Медицинска Академия гр. София през 1981 година. Придобива клинични специалности „Вътрешни болести“ (1990), „Нефрология“ (1992) и „Клинична фармакология и терапия“ (2000), както и образователна и научна степен „Доктор“ (2005).

Клиничната кариера на доц. д-р Димитрова започва като участъков терапевт в Районна болница гр. Самоков през 1981 година. Следват повече от 27 години работа в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, гр. София като интернист, нефролог и клиничен фармаколог и терапевт. Началник на отделение „Нефрология“ и Началник отделение „Клинична фармакология и терапия“. От 2011 година работи в УБ Лозенец като Лекар-Нефролог.

Придобива признати правоспособности за извършване на бъбречни биопсии под ехографски контрол и по Ултразвукова диагностика в нефрологията; Доплерова ехография в нефрологията; Абдоминална Доплерова ехография – второ ниво; Конвенционална ехография и ехография на повърхностни структури. Притежава сертификати за преминати обучения по GCP, обучение за диабетно болни в Heinrich-Heine Universitaet, Дюселдорф, Германия и редица други обучения.

Паралелно с клиничното развитие, върви и кариерата на доц. д-р Димитрова в академичната сфера. От 1985 година тя е Асистент по вътрешни болести и клинична фармакология в Клиника по терапия на вътрешните болести и клинична фармакология към Президиума на МА, гр. София. До 2011 година е Главен асистент към Медицински факултет на Медицински Университет, гр. София.

Проподавател по вътрешни болести, нефрология и клинична фармакология и терапия към МФ на Медицински Университет, гр. София до 2011 г. Клиничен изследовател в много клинични проучвания на лекарствени продукти при болни и здрави доброволци (фаза I-III; клинични проучвания за биоеквивалентност). Дългогодишен Председател на Комисия по Етика в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“.

От 2011 година е Главен асистент към Медицински факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. От 2015 година е Доцент по Вътрешни болести и нефрология към МФ на СУ „Св. Климент Охридски“. Преподавател по вътрешни болести и нефрология към МФ на СУ. От 2015 е Началник на Клиника по нефрология в УБ „Лозенец“. Освен диагностичната и лечебна нефрологични дейности в нефрологичния кабинет, клиниката и болницата, участва в подбора на реципиенти за бъбречни трансплантации от трупен и жив донор. Участва в наблюдението и лечението на бъбречно трансплантираните болни. Член на Комисия по Етика.

Доц. д-р Димитрова има редица публикации в български и водещи международни списания с IF, участия с презентации и постери в национални и международни научни форуми, както и участва в написването на 5 учебника.

Член на Български Лекарски Съюз; Научно-медицинско дружество по нефрология, диализа и трансплантация, България; EDTA, International Society of Nephrology; Дружество по клинична фармакология и терапия – България; БАКП (Българска Асоциация за Клинични Проучвания); Българска Асоциация по Ултразвук в Медицината – БАУМ.

Доц. д-р Димитрова има клинични и научни интереси в областта на вътрешните болести, нефрологията, трансплантологията, клиничната фармакология и терапия, клиничните проучвания на нови лекарства и преподавателската дейност.

доц. д-р Антонина Гегова

Клиника по клинична патология и съдебна медицина

доц. д-р Ася Станчева, дм

Клинична лаборатория

доц. д-р Веселин Кожухаров

Клиника по ортопедия и травматология

д-р Георги Мутафов

Заместник-директор на болницата, директор на Стационарен блок

д-р Емилия Йорданова

Отделение по хемодиализа

доц. д-р Искра Такева

Физикална и рехабилитационна медицина

проф. д-р Любомир Спасов, дм

Директор на УБ „Лозенец“, декан на Медицинския факултет към СУ „Св. Кл. Охридски“

Доц. д-р Радосвет Горнев

Клиника по обща хирургия

д-р Румен Кальонски

Клиника по образна диагностика

д-р Славена Стойкова

Отделение по очни болести

Снежана Ранчова

Главна медицинска сестра

д-р Христо Стоянов

Спешно отделение

д-р Щерю Бояджиев

Отделение по неонатология

Новини

Отваряне на ценови предложения

На 04.06.2020г. в 11:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовото предложение на допуснатите ...

» Още новини

Галерия

» Всички галерии