Управление и екип

Славена Стойкова

д-р Славена Стойкова

Отделение по очни болести

Д-р Славена Стойкова е Началник на отделението по очни болести на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД и е специалист по офталмология. Има богат опит в диагностиката, лечението и проследяването на широк спектър очни заболявания, включващи всички области на специалността. Професионалната ѝ практика е с фокус върху детската офталмология, диагностициране на социално значими очни заболявания, тяхната превенция, профилактика и своевременно установяване. Работи също в областта на глаукомата, очните придатъци и преден очен сегмент.

През 2002 г. завършва Медицинския факултет на Медицинския университет – София, диплома за висше образование по специалност медицина. През 2010 г. придобива специалност по Очни болести в Медицински факултет на Медицинския университет – София. През 2017 г. защитава дисертационен труд на тема „Проучване връзката между амиодароновата кератопатия и реалната плазмена концентрация на активната субстанция“ за присъждане образователна и научна степен доктор към Факултет по химия и фармация на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Д-р Стойкова е провеждала международни професионални стажове в Швеция, Великобритания, Италия, САЩ, както и специализирани курсове в страната и чужбина.

Проявява интерес в областта на детската офтамология – страбизъм и амблиопия, корекция на рефракционни аномалии; диагностика и терапия при глаукома, катаракта, заболявания на преден и заден очен сегмент и очни придатъци; очни прояви при системни и общи заболявания.

Д-р Стойкова е преподавател по офталмология на студенти по медицина от Медицинския факултет на СУ на български и английски език и преподавател по очни болести в бакалавърските и магистърски програми на специалност Оптометрия във Физическия факултет на СУ, като преподава на студентите редовно и задочно обучение в периода 2010-2016 г.

Участва в научни конференции, симпозиуми и конгреси в България и чужбина.

доц. д-р Антонина Гегова

Отделение по обща и клинична патология

доц. д-р Ася Станчева, дм

Клинична лаборатория

д-р Борил Петров

Клиника по урология

доц. д-р Веселин Колев Кожухаров, д.м., д.м.н.

Клиника по ортопедия и травматология

д-р Георги Мутафов

Заместник-директор на болницата, директор на Стационарен блок

доц. д-р Добри Хазърбасанов, дм

Клиника по кардиология

доц. д-р Дорина Асенова, дм

Началник на Клиника по Акушерство и гинекология

д-р Емилия Йорданова

Отделение по хемодиализа

доц. д-р Искра Такева

Физикална и рехабилитационна медицина

доц. д-р Йорданка Узунова, дм

Клиника по педиатрия

проф. д-р Любомир Спасов, дм

Изпълнителен директор на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД

д-р Милена Перухова

Отделение по гастроентерология

доц. д-р Радосвет Горнев

Клиника по обща хирургия

д-р Румен Кальонски

Отделение по образна диагностика

д-р Светломир Таков

Отделение по пулмология

Снежана Ранчова

Главна медицинска сестра

д-р Христо Стоянов

Спешно отделение

д-р Щерю Бояджиев

Отделение по неонатология

Новини

Отваряне на ценови предложения

На 29.09.2020г. в 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите ...

» Още новини

Галерия

» Всички галерии