Управление и екип

Антонина Гегова

доц. д-р Антонина Гегова

Клиника по клинична патология и съдебна медицина

Началник на Отделението по клинична патология и съдебна медицина е доц. д-р Антонина Гегова. Д-р Гегова е специалист по патологоанатомия. Своето образование завършва в Медицинска академия – София, а през 2005 г. е удостоена със степента „доцент“. Д-р Гегова е член на Републиканското дружество на патолозите и има допълнителна педагогическа квалификация. Преди да се присъедини към екипа на УБ „Лозенец“, тя работи в Катедрата по патологична анатомия при МА – София, в Лабораторията по ултраструктура и цитоморфология при НИХК – София, и в Катедрата по патологична анатомия към МБИ. През годините от 1984 до 2010 г. доц. д-р Гегова работи в МБАЛ „Царица Йоанна“ ЕАД  и МБАЛ „Александровска“. От 2010 г. до сега тя е началник на Отделението по клинична патология и съдебна медицина в УБ „Лозенец“. Доц. д-р Гегова е преподовател в Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

доц. д-р Ася Станчева, дм

Клинична лаборатория

доц. д-р Веселин Кожухаров

Клиника по ортопедия и травматология

д-р Георги Мутафов

Заместник-директор на болницата, директор на Стационарен блок

д-р Емилия Йорданова

Отделение по хемодиализа

доц. д-р Искра Такева

Физикална и рехабилитационна медицина

проф. д-р Любомир Спасов, дм

Директор на УБ „Лозенец“, декан на Медицинския факултет към СУ „Св. Кл. Охридски“

Доц. д-р Радосвет Горнев

Клиника по обща хирургия

д-р Румен Кальонски

Клиника по образна диагностика

д-р Славена Стойкова

Отделение по очни болести

Снежана Ранчова

Главна медицинска сестра

д-р Христо Стоянов

Спешно отделение

д-р Щерю Бояджиев

Отделение по неонатология

Новини

Отваряне на ценови предложения

На 19.06.2020г. в 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовото предложение на допуснатите ...

» Още новини

Галерия

» Всички галерии