Управление и екип

Антонина Гегова

доц. д-р Антонина Гегова

Отделение по обща и клинична патология

Началник на Отделението по клинична патология и съдебна медицина е доц. д-р Антонина Гегова. Д-р Гегова е специалист по патологоанатомия. Своето образование завършва в Медицинска академия – София, а през 2005 г. е удостоена със степента доцент. Д-р Гегова е член на Републиканското дружество на патолозите и има допълнителна педагогическа квалификация. Преди да се присъедини към екипа на Бoлница „Лозенец“ работи в Катедрата по патологична анатомия при МА – София, в Лабораторията по ултраструктура и цитоморфология при НИХК – София и в Катедрата по патологична анатомия към МБИ. През годините от 1984 до 2010 г. доц. д-р Гегова работи в МБАЛ „Царица Йоанна“ ЕАД и МБАЛ „Александровска“. От 2010 г. до сега тя е началник на Отделението по клинична патология и съдебна медицина в МБАЛ „Лозенец“. Доц. д-р Гегова е преподaвател в Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

доц. д-р Ася Станчева, дм

Клинична лаборатория

д-р Борил Петров

Клиника по урология

доц. д-р Веселин Колев Кожухаров, д.м., д.м.н.

Клиника по ортопедия и травматология

д-р Георги Мутафов

Заместник-директор на болницата, директор на Стационарен блок

доц. д-р Добри Хазърбасанов, дм

Клиника по кардиология

доц. д-р Дорина Асенова, дм

Началник на Клиника по Акушерство и гинекология

д-р Емилия Йорданова

Отделение по хемодиализа

доц. д-р Искра Такева

Физикална и рехабилитационна медицина

доц. д-р Йорданка Узунова, дм

Клиника по педиатрия

проф. д-р Любомир Спасов, дм

Изпълнителен директор на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД

д-р Милена Перухова

Отделение по гастроентерология

доц. д-р Радосвет Горнев

Клиника по обща хирургия

д-р Румен Кальонски

Отделение по образна диагностика

д-р Светломир Таков

Отделение по пулмология

д-р Славена Стойкова

Отделение по очни болести

Снежана Ранчова

Главна медицинска сестра

д-р Христо Стоянов

Спешно отделение

д-р Щерю Бояджиев

Отделение по неонатология

Новини

Отваряне на ценови предложения

На 29.09.2020г. в 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите ...

» Още новини

Галерия

» Всички галерии