Управление и екип

Снежана Ранчова

Снежана Ранчова

Главна медицинска сестра

Снежана Ранчова е магистър по „Здравни грижи“ и „Управление на здравните грижи“ от Медицинска академия – София.
Член на Българската асоциация на специалистите по здравни грижи, бивш заместник-председател на Асоциацията на медицинските сестри и председател на Съвета по здравни грижи към Университетска болница „Лозенец“.
Преди да започне работа в УБ „Лозенец“, сестра Ранчова работи като акушерка в ІV Работническа болница – София, и Втора градска болница. През 1989 тя е назначена като акушерка в Клиниката по акушерство и гинекология на УБ „Лозенец“, където през 1997 става старша акушерка. От 1999 г. насам сестра Ранчова е главна медицинска сестра в УБ „Лозенец“.

доц. д-р Антонина Гегова

Клиника по клинична патология и съдебна медицина

доц. д-р Ася Станчева, дм

Клинична лаборатория

доц. д-р Веселин Кожухаров

Клиника по ортопедия и травматология

д-р Георги Мутафов

Заместник-директор на болницата, директор на Стационарен блок

д-р Емилия Йорданова

Отделение по хемодиализа

доц. д-р Искра Такева

Физикална и рехабилитационна медицина

проф. д-р Любомир Спасов, дм

Директор на УБ „Лозенец“, декан на Медицинския факултет към СУ „Св. Кл. Охридски“

Доц. д-р Радосвет Горнев

Клиника по обща хирургия

д-р Румен Кальонски

Клиника по образна диагностика

д-р Славена Стойкова

Отделение по очни болести

д-р Христо Стоянов

Спешно отделение

д-р Щерю Бояджиев

Отделение по неонатология

Новини

Пациентът с първата белодробна трансплантация, извършена в България, бе изписан от УБ „Лозенец“

Пациентът с първата белодробна трансплантация, извършена в България, бе изписан от УБ „Лозенец“

Днес, 9 декември 2019 г., пациентът с първата белодробна трансплантация, извършена в България, бе изписан ...

» Още новини

Галерия

» Всички галерии