Управление и екип

Любомир Спасов, дм

проф. д-р Любомир Спасов, дм

Директор на УБ „Лозенец“, декан на Медицинския факултет към СУ „Св. Кл. Охридски“

Проф. д-р Любомир Спасов завършва с отличие висшето си образование в Медицинска академия – София. През 1998 г. придобива специалност по обща хирургия, а от 2000 г. е специалист по кардиохирургия.

През 2007 г. придобива образователната и научна степен „доктор“ по медицина, а от 2008 г. заема академичната длъжност „доцент“. През 2012 г. е избран за професор.

От 2009 г. е декан на Медицинския факултет към СУ „Св. Кл. Охридски“ – първи мандат, и е избран за втори мандат на 29.09.2013 г.

През 2013 г. придобива диплома от Европейския борд по хирургия за квалификация в трансплантационната хирургия.

Проф. Спасов има специализации по кардиохирургия и органна трансплантология във водещи клинични центрове в САЩ, Англия, Германия, Франция, Словения и Италия.
Притежава магистърска степен по здравен мениджмънт и е член на Българския лекарски съюз.

Проф. Спасов започва професионалния си път през 1989 г. в Клиниката по сърдечна хирургия на Медицинска академия. От 1990 г. д-р Спасов работи като хирург, завеждащ Операционен блок в Болница „Лозенец“, а от 1998 г. до сега е директор на УБ „Лозенец“.

Проф. д-р Любомир Спасов владее френски, английски и испански език.
Той извършва за пръв път успешно операция на биещо сърце (аортокоронарен байпас) в България. Негова заслуга е и първата в България видеоасистирана митрална клапна реконструкция и подмяна през 10 см отвор на гръден кош. За пръв път в България проф. д-р Спасов извършва и трансмиокардна лазерна реваскуларизация.

Негова е първата трансплантация на черен дроб в България. За първи път в България извършва трансплантация на черен дроб на дете (на шестмесечна възраст).

За първи път в България извършва трансплантация на черен дроб от жив донор и „split liver“ трансплантация на черен дроб (един черен дроб от трупен донор се разделя на
две части и се извършва трансплантация на двама пациенти).

Извършил е над 98 трансплантации на сърце, черен дроб и бъбреци.

Със заповед на Министъра на здравеопазването от 2014 г. е определен за национален консултант по трансплантология.

През 2005 г. проф. д-р Спасов е обявен за Лекар на годината и Почетен гражданин на гр. София. 2006 г. носи на проф. д-р Спасов ордена „Звезда на италианската солидарност“. През 2007 г. той получава и наградата „Достоен българин“.

доц. д-р Антонина Гегова

Клиника по клинична патология и съдебна медицина

доц. д-р Ася Станчева, дм

Клинична лаборатория

доц. д-р Веселин Кожухаров

Клиника по ортопедия и травматология

д-р Георги Мутафов

Заместник-директор на болницата, директор на Стационарен блок

д-р Емилия Йорданова

Отделение по хемодиализа

доц. д-р Искра Такева

Физикална и рехабилитационна медицина

Доц. д-р Радосвет Горнев

Клиника по обща хирургия

д-р Румен Кальонски

Клиника по образна диагностика

д-р Славена Стойкова

Отделение по очни болести

Снежана Ранчова

Главна медицинска сестра

д-р Христо Стоянов

Спешно отделение

д-р Щерю Бояджиев

Отделение по неонатология

Новини

Отваряне на ценови предложения

На 19.06.2020г. в 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовото предложение на допуснатите ...

» Още новини

Галерия

» Всички галерии