Управление и екип

Любомир Спасов, дм

проф. д-р Любомир Спасов, дм

Изпълнителен директор на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД

Проф. д-р Любомир Спасов завършва с отличие висшето си образование в Медицинска академия – София. През 1998 г. придобива специалност по обща хирургия, а от 2000 г. е специалист по кардиохирургия.

През 2007 г. придобива образователната и научна степен „доктор“ по медицина, а от 2008 г. заема академичната длъжност „доцент“. През 2012 г. става професор.

От 2009 г. е декан на Медицинския факултет към СУ „Св. Кл. Охридски“. Избран е за втори мандат на 29.09.2013 г.

През 2013 г. придобива диплома от Европейския борд по хирургия за квалификация в трансплантационната хирургия.

Проф. Спасов има специализации по кардиохирургия и органна трансплантология във водещи клинични центрове в САЩ, Англия, Германия, Франция, Словения и Италия.

Притежава магистърска степен по здравен мениджмънт и е член на Българския лекарски съюз.

Проф. Спасов започва професионалния си път през 1989 г. в Клиниката по сърдечна хирургия на Медицинска академия. От 1990 г. д-р Спасов работи като хирург, завеждащ Операционен блок в Болница „Лозенец“, а от 1998 г. досега е директор на Болница „Лозенец“.

Проф. д-р Любомир Спасов владее френски, английски и испански език.

Той извършва за пръв път успешно операция на биещо сърце (аортокоронарен байпас) в България. Негова заслуга е и първата в България видеоасистирана митрална клапна реконструкция и подмяна през 10 см отвор на гръден кош. За пръв път в България проф. д-р Спасов реализира и трансмиокардна лазерна реваскуларизация.

Негова е първата трансплантация на черен дроб в България. За първи път в България проф. Спасов извършва трансплантация на черен дроб на дете (на шестмесечна възраст).

За първи път в България прави трансплантация на черен дроб от жив донор и „split liver“ трансплантация на черен дроб (един черен дроб от трупен донор се разделя на две части и се извършва трансплантация на двама пациенти).

Проф. д-р Любомир Спасов е извършил над 98 трансплантации на сърце, черен дроб и бъбреци.

Със заповед на Министъра на здравеопазването от 2014 г. е определен за национален консултант по трансплантология.

През 2005 г. проф. д-р Спасов е обявен за Лекар на годината и Почетен гражданин на София. 2006 г. носи на проф. д-р Спасов ордена „Звезда на италианската солидарност“. През 2007 г. той получава и наградата „Достоен българин“.

доц. д-р Антонина Гегова

Отделение по обща и клинична патология

доц. д-р Ася Станчева, дм

Клинична лаборатория

д-р Борил Петров

Клиника по урология

доц. д-р Веселин Колев Кожухаров, д.м., д.м.н.

Клиника по ортопедия и травматология

д-р Георги Мутафов

Заместник-директор на болницата, директор на Стационарен блок

доц. д-р Добри Хазърбасанов, дм

Клиника по кардиология

доц. д-р Дорина Асенова, дм

Началник на Клиника по Акушерство и гинекология

д-р Емилия Йорданова

Отделение по хемодиализа

доц. д-р Искра Такева

Физикална и рехабилитационна медицина

доц. д-р Йорданка Узунова, дм

Клиника по педиатрия

д-р Милена Перухова

Отделение по гастроентерология

доц. д-р Радосвет Горнев

Клиника по обща хирургия

д-р Румен Кальонски

Отделение по образна диагностика

д-р Светломир Таков

Отделение по пулмология

д-р Славена Стойкова

Отделение по очни болести

Снежана Ранчова

Главна медицинска сестра

д-р Христо Стоянов

Спешно отделение

д-р Щерю Бояджиев

Отделение по неонатология

Новини

Покана за избор на независим регистриран одитор

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА   П О К А Н А от МБАЛ „Лозенец“ ЕАД, с адрес: гр. София 1407, ул. „Козяк“ № 1, ЕИК: ...

» Още новини

Галерия

» Всички галерии