Управление и екип

Емилия Йорданова

д-р Емилия Йорданова

Отделение по хемодиализа

Д-р Емилия Йорданова е специалист по вътрешни болести и нефрология. Тя участва в Европейския конгрес по диализа и трансплантация, в Националната конференция „Диализата в 21. век“, член е на Международната асоциация по трансплантация, Европейската асоциация по нефрология, диализа и трансплантация, Балканската асоциация по нефрология, диализа и трансплантация, Българската бъбречна асоциация. През 2001 г. получава допълнителна квалификация по ултразвуково изследване на отделителната система, пунционна бъбречна биопсия, извършване на екстракорпорално очистване на кръвта. Участва в програмата „Пациенти и лекари за донорството“, в Националната програма „Пациенти и лекари за донорството и трансплантацията“. Преди МБАЛ „Лозенец“ ЕАД д-р Йорданова работи в Общинската болница в Ботевград, след това във ВМА – София, а от 2002 г. досега – в МБАЛ „Лозенец“ ЕАД.

Д-р Йорданова се грижи ежедневно за добрата рехабилитация на пациенти на хемодиализа и за подготовката за бъбречна трансплантация.

доц. д-р Антонина Гегова

Отделение по обща и клинична патология

доц. д-р Ася Станчева, дм

Клинична лаборатория

д-р Борил Петров

Клиника по урология

доц. д-р Веселин Колев Кожухаров, д.м., д.м.н.

Клиника по ортопедия и травматология

д-р Георги Мутафов

Заместник-директор на болницата, директор на Стационарен блок

доц. д-р Добри Хазърбасанов, дм

Клиника по кардиология

доц. д-р Дорина Асенова, дм

Началник на Клиника по Акушерство и гинекология

доц. д-р Искра Такева

Физикална и рехабилитационна медицина

доц. д-р Йорданка Узунова, дм

Клиника по педиатрия

проф. д-р Любомир Спасов, дм

Изпълнителен директор на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД

д-р Милена Перухова

Отделение по гастроентерология

доц. д-р Радосвет Горнев

Клиника по обща хирургия

д-р Румен Кальонски

Отделение по образна диагностика

д-р Светломир Таков

Отделение по пулмология

д-р Славена Стойкова

Отделение по очни болести

Снежана Ранчова

Главна медицинска сестра

д-р Христо Стоянов

Спешно отделение

д-р Щерю Бояджиев

Отделение по неонатология

Новини

Отваряне на ценови предложения

На 29.09.2020г. в 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите ...

» Още новини

Галерия

» Всички галерии