Управление и екип

Веселин Колев Кожухаров, д.м., д.м.н.

доц. д-р Веселин Колев Кожухаров, д.м., д.м.н.

Клиника по ортопедия и травматология

Доц. д-р Веселин Кожухаров завършва Медицински университет – София през 1995 г. Придобива специалност Ортопедия и травматология през 2000 г. Защитава научна степен доктор – „Едновременно възстановяване на костни и мекотъканни дефекти в областта на антебрахиума и ръката с педикулирани илиачни трансплантати“, а през 2016 г. – научна степен доктор на науките – „Имплантационни проблеми на ревизионното ендопротезиране“. От 2003 г. е доцент. Работил е 12 години в болница „Св. Анна“ в София, а от 2007 г. работи в болница „Лозенец“. От 2010 г. е началник на Клиниката по ортопедия и травматология. Специализирал е във водещи клиники в Австрия, Белгия, Франция и САЩ. Има 83 научни публикации – 13 в чужбина и 70 български, от които учебник и две монографии.

Научни интереси:

  • Първично и ревизионно ендопротезиране на стави

  • Реконструктивна хирургия за възстановяване на костни и мекотъканни дефекти на крайниците

  • Минимално инвазивна хирургия

  • Спортна травматология

доц. д-р Антонина Гегова

Отделение по обща и клинична патология

доц. д-р Ася Станчева, дм

Клинична лаборатория

д-р Борил Петров

Клиника по урология

д-р Георги Мутафов

Заместник-директор на болницата, директор на Стационарен блок

доц. д-р Добри Хазърбасанов, дм

Клиника по кардиология

доц. д-р Дорина Асенова, дм

Началник на Клиника по Акушерство и гинекология

д-р Емилия Йорданова

Отделение по хемодиализа

доц. д-р Искра Такева

Физикална и рехабилитационна медицина

доц. д-р Йорданка Узунова, дм

Клиника по педиатрия

проф. д-р Любомир Спасов, дм

Изпълнителен директор на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД

д-р Милена Перухова

Отделение по гастроентерология

доц. д-р Радосвет Горнев

Клиника по обща хирургия

д-р Румен Кальонски

Отделение по образна диагностика

д-р Светломир Таков

Отделение по пулмология

д-р Славена Стойкова

Отделение по очни болести

Снежана Ранчова

Главна медицинска сестра

д-р Христо Стоянов

Спешно отделение

д-р Щерю Бояджиев

Отделение по неонатология

Новини

Покана за избор на независим регистриран одитор

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА   П О К А Н А от МБАЛ „Лозенец“ ЕАД, с адрес: гр. София 1407, ул. „Козяк“ № 1, ЕИК: ...

» Още новини

Галерия

» Всички галерии