Управление и екип

Веселин Кожухаров

доц. д-р Веселин Кожухаров

Клиника по ортопедия и травматология

Доц. д-р Веселин Кожухаров е специалист ортопед и травматолог. През 2002 г. става доцент, а през 2006 г. специализира ендопротезиране на стави в Медицински университет – София. Специализант е по микрохирургична дисекция на свободни ламба в Университета Сент Люк, Брюксел, Белгия, остеопластично лечение на костни дефекти в УБ „Св. Анна“ – София, по ортопедия в клиника на Университета Дюк, Дърам, САЩ, и наблюдател в клиника по спортна травматология на Университета Тюлейн, Ню Орлианс, САЩ, Първа пътуваща специализация по детска ортопедия в Брюксел – Белгия, Париж, Тулуза и Монпелие – Франция, ендопротезиране на стави – Медицински университет, София, Revitan Course за ревизионно ендопротезиране на тазобедрената става, Виена – Австрия, спонсориран от Zimmer, колянно ендопротезиране и ревизионно протезиране NexGen – Zimmer, Stolzalpe, Austria, динамична остеосинтеза AIOD  Загреб, спонсориран от Stryker.
Преди да се присъедини към екипа на УБ „Лозенец“, доц д-р Кожухаров работи като лекар в ДУБ „Св. Анна“, като доцент в Русенския университет „Ангел Кънчев“. В периода 2007–2009 г. Веселин Кожухаров заема длъжността началник сектор „Ортопедия и травматология“ в УБ „Лозенец“, а от  2009 г. до сега оглавява Клиниката по ортопедия и травматология и преподава в Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Има 64 научни публикации, 13 в чужбина и 51 на български език.

доц. д-р Антонина Гегова

Клиника по клинична патология и съдебна медицина

доц. д-р Ася Станчева, дм

Клинична лаборатория

д-р Георги Мутафов

Заместник-директор на болницата, директор на Стационарен блок

д-р Емилия Йорданова

Отделение по хемодиализа

доц. д-р Искра Такева

Физикална и рехабилитационна медицина

проф. д-р Любомир Спасов, дм

Директор на УБ „Лозенец“, декан на Медицинския факултет към СУ „Св. Кл. Охридски“

Доц. д-р Радосвет Горнев

Клиника по обща хирургия

д-р Румен Кальонски

Клиника по образна диагностика

д-р Славена Стойкова

Отделение по очни болести

Снежана Ранчова

Главна медицинска сестра

д-р Христо Стоянов

Спешно отделение

д-р Щерю Бояджиев

Отделение по неонатология

Новини

Отваряне на ценови предложения

На 04.06.2020г. в 11:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовото предложение на допуснатите ...

» Още новини

Галерия

» Всички галерии