Организация и структура

Изпълнителен директор

проф. д-р Любомир Спасов, дм

 

Заместник-директор

д-р Георги Мутафов (отговаря за Стационарния блок на болницата)

 

Главна медицинска сестра

Снежана Ранчова

 

Консултативно-диагностичeн блок:

1. Спешно отделение

2. Консултативни кабинети:

Кабинети „Вътрешни болести“
Кабинет „Белодробни болести“
Кабинет „Ендокринни заболявания с Център за обучение на пациенти и родители на деца със захарен диабет“
Кабинет „Гастроентерология“
Кабинети „Кардиология“
Кабинет „Алергология“
Кабинет „Кардиохирургия“
Кабинет „Съдова хирургия и доплерова диагностика“
Кабинет „Коремна хирургия с манипулационна“
Кабинет „Урология
Кабинет „Ортопедия и травматология“
Кабинет „Преданестезиологична консултация“
Приемно-консултативни кабинети по педиатрия
Кабинет „Акушерство и гинекология“
Кабинет „Женска консултация“
Кабинет „Нервни болести“
Кабинет „Трансплантология“
Кабинет „Психиатрия“
Кабинет „Психология“
Кабинет „Кожно-венерически болести“
Кабинет „Нефрология“
Кабинет „Очни болести“
Кабинет „Ушно – носно – гърлени болести“
Кабинети по дентална медицина
Кабинет „Прием на пациенти за хоспитализация“
Кабинет „Информационно обслужване и регистрация на пациенти“


3. Клинико-диагностични структури (лаборатории)

Клинична лаборатория*
Лаборатория „Микробиология и вирусология“*
Лаборатория по Клинична имунология
Лаборатория по медицинска генетика и мулекулярна биология
Лаборатория по трансфузионна хематология


4. Отделения без легла

Отделение по Образна диагностика
Отделение по клинична патология и съдебна медицина
Отделение по фиброендоскопска и ехографска диагностика

 

Стационарен блок:

Клиника по вътрешни болести

Отделение по гастроентерология
Отделение „Пневмология и фтизиатрия“


Клиника по кардиология

Отделение за инвазивна кардиология с ангиографски (процедурни) зали с 24-часов непрекъснат режим на работа и катетеризационна лаборатория

Отделение за кардиостимулация с контрол на КС


Клиника по педиатрия


Хирургична клиника

Отделение по хирургия
Отделение по жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия


Отделение по съдова хирургия


Клиника по ортопедия и травматология


Отделение по УНГ


Отделение по очни болести


Клиника по кардиохирургия


Клиника по урология


Клиника по нефрология с отделение по диализно лечение


Клиника по анестезия и интензивно лечение


Клиника по акушерство и гинекология – в т.ч. асистирана репродукция


Отделение по неонатология


Отделение по нервни болести


Отделение по физикална и рехабилитационна медицина


Операционен блок

Административно-стопански блок:

Финансово-счетоводен отдел


Отдел „Човешки ресурси“


Отдел „Правен“


Отдел „Обществени поръчки“


Отдел „Деловодство и архив“


Отдел "Управление на информацията, качеството, пациентопотока, учебната и научната дейност и библиотека“


Технически отдел


Хранителен блок


Отдел автотранспорт


Централна пералня


Аптека

Към МБАЛ „Лозенец“ ЕАД съществува болнична аптека изключително и само за задоволяване на нуждите на болницата.

Новини

Отваряне на ценови предложения

На 31.07.2020г. в 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовото предложение на допуснатите ...

» Още новини

Специалисти

Георги Мутафов
Заместник-директор на болницата, директор на Стационарен блок

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии