Организация и структура

Директор

проф. д-р Любомир Спасов, дм

 

Заместник-директори

д-р Георги Мутафов (отговаря за Стационарния блок на болницата)

 

Главна медицинска сестра

Снежана Ранчова

 

Консултативно-диагностичeн блок:

Кабинети „Вътрешни болести“
Кабинет „Белодробни болести“
Кабинет „Ендокринни заболявания с Център за обучение на пациенти и родители на деца със захарен диабет“
Кабинет „Гастроентерология“
Кабинети „Кардиология“
Кабинет „Алергология“
Кабинет „Кардиохирургия“
Кабинет „Съдова хирургия и доплерова диагностика“
Кабинет „Коремна хирургия с манипулационна“
Кабинет „Урология“
Кабинет „Ортопедия и травматология“
Кабинет „Преданестезиологична консултация“
Приемно-консултативни кабинети по педиатрия
Кабинет „Спешни консултации по педиатрия“
Кабинет „Детска ехография“
Кабинет „Акушерство и гинекология“
Кабинет „Женска консултация“
Кабинет „Нервни болести“
Кабинет „Трансплантология“
Кабинет „Психиатрия“
Кабинет „Психология“
Кабинет „Кожно-венерически болести“
Кабинет „Нефрология“
Кабинет „Очни болести“
Кабинет „Ушно – носно – гърлени болести“
Кабинети по дентална медицина
Кабинет „Болнична хигиена, профилактика и контрол на вътреболнични инфекции“


Медико-диагностични лаборатории

Клинична лаборатория*
Лаборатория „Микробиология и вирусология“*
Лаборатория по Клинична имунология
Лаборатория по медицинска генетика и мулекулярна биология
Лаборатория по трансфузионна хематология
* Работи с НЗОК

Отделения без легла

Образна диагностика
Хемодиализа
Клинична патология и съдебна медицина

Спешно отделение

Клиника по вътрешни болести

Отделение по гастроентерология
Отделение „Пневмология и фтизиатрия“
Отделение за фиброендоскопска и ехографска диагностика

Клиника по кардиология

Общо кардиологично отделение
Отделение за интензивно кардиологично лечение
Отделение за инвазивна кардиология с ангиографски (процедурни) зали с 24-часов непрекъснат режим на работа и катетеризационна лаборатория
Отделение за кардиостимулация с контрол на КС
Отделение по електрофизиология с лаборатория по ЕФИ
Отделение за неинвазивна кардиологична диагностика

Клиника по педиатрия

Хирургична клиника

Отделение по хирургия
Отделение по жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия
Отделение по съдова хирургия

Клиника по ортопедия и травматология

Клиника по УНГ

Клиника по очни болести

Клиника по кардиохирургия

Клиника по урология

Клиника по нефрология

Клиника по анестезия и интензивно лечение

Отделение по интензивно лечение
Отделение по анестезия

Клиника по акушерство и гинекология

Отделение по неонатология

Отделение по асистирана репродукция

Отделение по нервни болести

Физикална и рехабилитационна медицина

Операционен блок

Административен блок:

Финансово-счетоводен отдел
Отдел „Човешки ресурси“
Отдел „Правен и обществени поръчки“
Отдел „Деловодство и архив“
Отдел "Управление на информацията, качеството, пациентопотока, учебната и научната дейност и библиотека“
Технически отдел

Аптека

Към УБ „Лозенец“ съществува болнична аптека изключително и само за задоволяване на нуждите на болницата.

Новини

Отваряне на ценови предложения

На 04.06.2020г. в 11:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовото предложение на допуснатите ...

» Още новини

Специалисти

Румен Кальонски
Клиника по образна диагностика

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии