Организация и структура

Изпълнителен директор

проф. д-р Любомир Спасов, дм

 

Заместник-директор

д-р Георги Мутафов (отговаря за Стационарния блок на болницата)

 

Главна медицинска сестра

Снежана Ранчова

 

Консултативно-диагностичeн блок:

1. Мултипрофилно спешно отделение

2. Консултативни кабинети:

Кабинети „Вътрешни болести“
Кабинет „Белодробни болести“
Кабинет „Ендокринни заболявания с Център за обучение на пациенти и родители на деца със захарен диабет“
Кабинет „Гастроентерология“
Кабинети „Кардиология“
Кабинет „Алергология“
Кабинет „Кардиохирургия“
Кабинет „Съдова хирургия и доплерова диагностика“
Кабинет „Коремна хирургия с манипулационна“
Кабинет „Урология
Кабинет „Ортопедия и травматология“
Кабинет „Преданестезиологична консултация“
Приемно-консултативни кабинети по педиатрия
Кабинет „Акушерство и гинекология“
Кабинет „Женска консултация“
Кабинет „Нервни болести“
Кабинет „Трансплантология“
Кабинет „Психиатрия“
Кабинет „Психология“
Кабинет „Кожно-венерически болести“
Кабинет „Нефрология“
Кабинет „Очни болести“
Кабинет „Ушно – носно – гърлени болести“
Кабинети по дентална медицина
Кабинет „Прием на пациенти за хоспитализация“
Кабинет „Информационно обслужване и регистрация на пациенти“
Кабинети по дентална медицина
Кабинет по фиброендоскопска и ехографска диагностика
Кабинет „Прием на пациенти за хоспитализация“
Кабинет „Информационно обслужване и регистрация на пациенти“


3. Клинико-диагностични структури (лаборатории)

Клинична лаборатория
Лаборатория „Клинична микробиология“ – с осъществяване на дейности по специалност „Клинична вирусология“
Лаборатория по „Клинична имунология“
Лаборатория по „Медицинска паразитология“
Лаборатория по „Медицинска генетика“
Лаборатория по „Трансфузионна хематология“


4. Отделения без легла

Отделение по образна диагностика
Отделение по обща и клинична патология
Отделение по  съдебна медицина
Отделение по диализно лечение

 

Стационарен блок:

Клиника по вътрешни болести

Отделение по гастроентерология
Отделение „Пневмология и фтизиатрия“


Клиника по кардиология

I Кардиологично отделение – осъществява дейности по Инвазивна кардиология, Кардиостимулация и Кардиологично интензивно лечение на сърдечно-съдови усложнения и контрол върху критичните нарушения на хемодинамиката;
II Кардиологично отделение – осъществява дейности по Кардиологична неинвазивна диагностика и Обща кардиология.


Клиника по педиатрия


Хирургична клиника

Отделение по хирургия
Отделение по жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия


Отделение по съдова хирургия


Клиника по ортопедия и травматология


Отделение по УНГ


Отделение по очни болести


Клиника по кардиохирургия


Клиника по урология


Клиника по нефрология с отделение по диализно лечение


Клиника по анестезия и интензивно лечение


Клиника по акушерство и гинекология – в т.ч. асистирана репродукция


Отделение по неонатология


Отделение по нервни болести


Отделение по физикална и рехабилитационна медицина


Операционен блок

Административно-стопански блок:

Финансово-счетоводен отдел


Отдел „Човешки ресурси“


Отдел „Правен“


Отдел „Обществени поръчки“


Отдел „Деловодство и архив“


Отдел "Управление на информацията, качеството, пациентопотока, учебната и научната дейност и библиотека“


Технически отдел


Хранителен блок


Отдел автотранспорт


Централна пералня


Аптека

Към МБАЛ „Лозенец“ЕАД съществува болнична аптека изключително и само за задоволяване на нуждите на болницата.

Новини

Покана за избор на независим регистриран одитор

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА   П О К А Н А от МБАЛ „Лозенец“ ЕАД, с адрес: гр. София 1407, ул. „Козяк“ № 1, ЕИК: ...

» Още новини

Специалисти

Велислава Димитрова Димитрова
Клиника по нефрология

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии