Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

“Абонаментно софтуерно поддържане на внедрените софтуерни пакети и подсистеми на програмен продукт Mаconomy (Client/Server version) на Deltek в болница „Лозенец””

Решение VII-19-2 от 27.07.2015 г. - 27.07.2015 16:57:39
Становище за осъществен предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП - 03.08.2015 11:29:48

Доклад VII-19-6 / 06.08.2015 г. - 06.08.2015 13:51:21
Протокол VII-19-7 / 06.08.2015 г. - 06.08.2015 13:52:07
Решение VII-19-8 / 06.08.2015 г. - 06.08.2015 13:52:20

Договор -  03.09.2015 16:11:28

Информация за сключен договор - 04.09.2015 15:14:31

Информация за плащане -04.12.2015 08:38:57

Информация за плащане -05.01.2016 11:10:57

Информация за плащане -08.06.2016 14:31:25

Информация за плащане-11.07.2016 09:11:59

Информация за плащане 09.09.2016 16:27:23

Информация за плащане - 15.12.2016 13:28:55

Информация за плащане 11.04.2017 15:40:24

Информация за плащане 01.06.2017 13:31:03

Информация за плащане 04.07.,2017 15:39:23

Информация за плащане 02.08.2017 08:53:34

Информация за плащане 11.01.2018 15:20:00

Информация за плащане 19.02.2018 14:58:23

Информация за плащане 10,01,2019 09:05:21

Информация за плащане 04,04,2019 16:22:35

Информация за плащане 12,09,2019 14:04:58

Информация за плащане 07.10.2019 11:08:56

Информация за плащане 29.01.2020 13:57:29« Обратно към всички поръчки