Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

„Допълнително проектиране и реконструкция на болнични помещения“

Решение VII-18-2 от 15.07.2015 г. - 16.07.2015 09:59:43

Становище за осъществен предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП - 20.07.2015 14:08:03

Протокол 18-5/27.07.2015 г - 31.07.2015 16:21:51

Доклад 18-6/ 27.07.2015 г - 31.07.2015 16:22:31

Решение 18-7/ 31.07.2015 г -  31.07.2015 16:22:47

Договор 18-10/11.08.2015 г. - 19.08.2015 10:36:43

Информация за сключен договор - 19.08.2015 16:18:25

Информация за плащане 15.12.2015 16:21:18

информация за плащане 18.03.2016 09:14:37

Информация за плащане 04.04.2016 08:35:59

Информация за плащане 28.04.2016 09:06:00

Информация за плащане 06.12.2016 16:56:38

Информация за плащане 06.12.2016 16:58:35

Информация за плащане 09.01.2017  13:14:20

Информация за плащане 09.01.2017  1:3:22:04

Допълнително споразумение към договор  VII-18-10/11.08.2015 г. - 20.12.2017 13:53:41

Допълнително споразумение към договор  VII-18-10/11.08.2015 г. - 20.12.2017 13:56:08

Допълнително споразумение към договор  VII-18-10/11.08.2015 г. - 20.12.2017 13:56:20

Допълнително споразумение към договор  VII-18-10/11.08.2015 г. - 10.05.2018 15:26:30

Допълнително споразумение към договор  VII-18-10/11.08.2015 г. -  18.06.2018 13:52:19

Информация за гаранция 26,06,2018 16:00:58

Информация за плащане 09,01,2019 14:49:29

Обявление за приключване на договор 14.01.2019 14:42:43« Обратно към всички поръчки