Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Договаряне без обявление: Абонаментно сервизно обслужване за срок от една година на хемодиализна и друга медицинска апаратура производство на Фрезениус, описана в списък – Приложение № 1

Номер в РОП: 00684-2015 - 03.02.2015 17:54:00
Решение номер: VII-4-2 от 03.02.2015 г. - 03.02.2015 17:54:45
Покана  VII-4-3 от 03.02.2015 г. - 03.02.2015 17:55:00
Документация - 03.02.2015 17:55:21
Приложения - 03.02.2015 17:55:28

Становище на АОП:

Протокол - 13.02.2015 14:51:22
Доклад - 13.02.2015 14:51:36
Решение - 13.02.2015 14:51:45

Договор - 09.03.2015 17:52:30
Информация за сключен договор

Информация за гаранция 08.03.2016. 07:49:07

Информация за плащания - 15.12.2016 13:19:16

Информация за изпълнението на договор - 15.12.2016 15:20:16« Обратно към всички поръчки