Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

„Доставка на резервни части /рентгенова тръба, хаубе и модул за управление на анода/, еквивалентни за графично - скопичен дигитален рентгенов апарат с дистанционно управление PRESTIGE II MPH65 DRS”

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА:

1. Съдържание на документацията
2. Техническа спецификация

ЦЕНА НА ДОКУМЕНТИТЕ – 10 (ДЕСЕТ) НЕВЪЗСТАНОВИМИ ЛЕВА с ДДС, ПЛАТИМИ В КАСАТА НА БОЛНИЦАТА
Документацията се закупува от 30.07.2012г.
Срок за закупуване на документация - до 16.30 часа  на 10.08.2012 година
Срок за подаване на офертата за участие – до 16.30 часа на 23.08.2012 година
Разглеждане на предложенията - 10.00 часа на 24.08.2012г.
Гаранция за участие в процедурата:  700 /седемстотин/ лева« Обратно към всички поръчки