Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

“Доставка по обособени позиции на консумативи за отделение по „Хемодиализа” , в болница „Лозенец”, за период от 24 месеца от сключване на договор”

На 18.10.2012 г. в 10.00 часа в Административната сграда на Болница „Лозенец” ще бъдат отворени ценови предложения по процедурата за възлагане на обществената поръчка “Доставка по обособени позиции на консумативи за отделение по „Хемодиализа”, в болница „Лозенец”, за период от 24 месеца от сключване на договор.

» ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие

ЦЕНА НА ДОКУМЕНТИТЕ – 11 (единадесет) НЕВЪЗСТАНОВИМИ ЛЕВА с ДДС, ПЛАТИМИ В КАСАТА НА БОЛНИЦАТА

Документацията се закупува от 13.07.2012 г.
Срок за закупуване на документация - до 16.30 часа  на 10.08.2012 година
Срок за подаване на офертата за участие – до 16.30 часа на 22.08.2012 година
Разглеждане на предложенията - 10.00 часа на 23.08.2012 г.
Гаранция за участие в процедурата:
за обособена позиция  1 – 2500.00 лв.
за обособена позиция  2 – 500.00 лв.« Обратно към всички поръчки