Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

“Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на лабораторията по микробиология и вирусология“

Номер в РОП: 00684-2018-0018

Обявление за обществена поръчка - 22.10.2018

Решение - 22.10.2018

Документация - 22.10.2018
Приложения към документация - 22.10.2018
Проект на договор - 22.10.2018
Техническа спецификация - 22.10.2018
Техническо предложение - 22.10.2018
Ценово предложение - 22.10.2018
еЕЕДОП - espd-request.pdf -22.10.2018
еЕЕДОП - espd-request.xml - 22.10.2018

Срок за получаване на оферти: 22.11.2018 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 23.11.2018 г.

Час: 10:00

Място: Административната зала на болница "Лозенец"Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Протокол VII-17-17 -19.12.2018

Протокол VII-17-21 - 26.02.2019

Протокол VII-17-29 - 26.02.2019

Доклад VII-17-30 - 26.02.2019

Решение за класиране VII-17-31 - 26.02.2019

Обявление за прекратяване на обособени позиции - 22.03.2019

Обявление за възложена поръчка 25.04.2019

Договор № VII-17-51 25.04.2019

Договор № VII-17-52 25.04.2019

Договор № VII-17-53 25.04.2019

Договор № VII-17-57 25.04.2019

Договор № VII-17-61 25.04.2019

Договор № VII-17-58 25.04.2019

Договор № VII-17-54 25.04.2019

Договор № VII-17-55 25.04.2019

Договор № VII-17-59 25.04.2019

Договор № VII-17-60 25.04.2019

Договор № VII-17-62 25.04.2019

Договор № VII-17-63 25.04.2019

Обявление за възложена поръчка 28.05.2019

Договор № VII-17-66 28.05.2019

Договор № VII-17-67 28.05.2019

Договор № VII-17-68 28.05.2019

Договор № VII-17-69 28.05.2019

Договор № VII-17-70 28.05.2019

Договор № VII-17-71 28.05.2019

Договор № VII-17-73 28.05.2019

Договор № VII-17-74 28.05.2019

Договор № VII-17-75 28.05.2019

Договор № VII-17-72 28.05.2019

Договор № VII-17-76 28.05.2019

Обявление за възложена поръчка 30.05.2019

Договор № VII-17-77 30.05.2019

Договор № VII-17-78 30.05.2019

Договор № VII-17-79 30.05.2019

Договор № VII-17-80 30.05.2019

Договор № VII-17-81 30.05.2019

Договор № VII-17-82 30.05.2019

Договор № VII-17-83 30.05.2019

Договор № VII-17-84 30.05.2019

Договор № VII-17-85 30.05.2019

Договор № VII-17-86 30.05.2019

Обявление за възложена поръчка 19.06.2019

Договор № VII-17-89 19.06.2019

Договор № VII-17-90 19.06.2019

Договор № VII-17-91 19.06.2019

Договор № VII-17-92 19.06.2019

Договор № VII-17-93 19.06.2019

Договор № VII-17-94 19.06.2019

Допълнително споразумение № VII-17-97 11.05.2020

Допълнително споразумение № VII-17-98 14.05.2020

Допълнително споразумение № VII-17-99 14.05.2020

Допълнително споразумение № VII-17-102 14.05.2020

Допълнително споразумение № VII-17-103 19.05.2020

Информация за изпълнението на договор VII-17-62 02.06.20

Информация за изпълнението на договор VII-17-63 02.06.20

Допълнително споразумение № VII-17-104 04.06.2020

Допълнително споразумение № VII-17-113 04.06.2020

Информация за изпълнението на договор VII-17-76 30.06.20

Информация за изпълнението на договор VII-17-71 30.06.20

Допълнително споразумение № VII-17-121 30.07.2020

Допълнително споразумение № VII-17-122 30.07.2020

Допълнително споразумение № VII-17-123 30.07.2020

Допълнително споразумение № VII-17-124 30.07.2020

Обявление за изпълнен договор VII-17-81 - 29.01.2021

Обявление за изпълнен договор VII-17-83 - 29.01.2021

Обявление за изпълнен договор VII-17-54 - 29.01.2021

Обявление за изпълнен договор VII-17-93 - 29.01.2021

Обявление за изпълнен договор VII-17-66 - 29.01.2021

Обявление за изпълнен договор VII-17-12 - 29.01.2021

Обявление за изпълнен договор VII-17-84 - 29.01.2021

Обявление за изпълнен договор VII-17-66 - 29.01.2021

Обявление за изпълнен договор VII-17-69 - 01.02.2021

Обявление на изпълнен договор VII-17-77 - 01.02.2021

Обявление на изпълнен договор VII-17-52 - 08.04.2021г.

Обявление на изпълнен договор VII-17-58 - 08.04.2021г.

Обявление на изпълнен договор VII-17-59 - 08.04.2021г.

Обявление на изпълнен договор VII-17-51 - 08.04.2021г.

Обявление на изпълнен договор VII-17-90 - 08.04.2021г.

Обявление на изпълнен договор VII-17-89 - 08.04.2021г.

Обявление на изпълнен договор VII-17-67 - 08.04.2021г.

Обявление на изпълнен договор VII-17-55 - 08.04.2021г.

Обявление на изпълнен договор VII-17-92 - 08.04.2021г.

Обявление на изпълнен договор VII-17-53 - 08.07.2021г.

 « Обратно към всички поръчки