Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

“Достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, за нуждите на болница "Лозенец"”

Решение VII-24-1/14.04.2016 г. 14.04.2016 15:28:15

Становище за осъществен предварителен контрол от АОП по чл.19, ал.2, т.24 ЗОП - 19.04.2016 08:13:26

Договор VII-24-4/28.09.2016 г. - 03.10.2016 08:53:58

Информация за сключен договор - 03.10.2016 08:54:51

Информация за плащане - 17.01.2017 14:08:22

Информация за плащане -15.02.2017 15:09:56

Информация за плащане 28.02.2017 16:34:46

Информация за плащане 29.03.2017 15:42:58

Информация за плащане 25.04.2017 16:01:50

Информация за плащане 23.05.2017 14:05:30

информация за плащане 04,07,2017 15:36:01

Информация за плащане 02.08.2017 16:08:08

Информация за плащане 12.09.2017 10:09:22

Информация за плащане 26.09.2017 15:21:49

Информация за плащане 20,10,2017 13:54:59

Информация за плащане 01,02,2018 09:22:54

Информация за плащане 20.02.2018 14:40:49

Информация за плащане 11.09.2018 16:10:45

Информация за плащане 17,10,2018 09:25:25

Информация за плащане 03,01,2019 15:13:29

Информация за плащане 15,02,2019 15:48:40« Обратно към всички поръчки