Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Договаряне без обявление по ЗОП: “Доставка на консумативи за сърдечносъдова хирургия - оксигенатори, за период от 12 месеца от сключване на договор"

Решение VII-3-2/14.01.2016 г. 14.01.2016 16:36:03

Протокол VII-3-5/22.01.2016 г. - 01.02.2016 13:57:53

Доклад VII-3-6/26.01.2016 г. - 01.02.2016 13:58:36

Решение VII-3-7/29.01.2016 г. - 01.02.2016 13:58:48

Договор VII-3-10/26.02.2016 г. - 29.02.2016 16:18:07

Обявление за възложена поръчка - 29.02.2016 16:18:28

Информация за плащане 16.12.2016  13:36:17

Информация за плащане 20.12.2016  09:52:52

Информация за плащане 25,01,2019 08:53:18

Обявление за приключване на договор VII-3-10 - 29.01.2019« Обратно към всички поръчки