Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

„Абонаментно софтуерно поддържане на внедрените програмни продукти, в болница „Лозенец””

Номер в РОП: 00684-2015-0019

Решение VII-26-2 от 09.10.2015 г. - 09.10.2015 13:50:39

Становище по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП 12.10.2015 11:07:56

Протокол VII-26-5/21.10.2015 г. - 29.10.2015 15:05:37

Доклад VII-26-6/28.10.2015 г. - 29.10.2015 15:06:17

Решение VII-26-7/29.10.2015 г. - 29.10.2015 15:06:34

Договор VII-26-10/02.12.2015 г. 11.12.2015 14:21:09

Информация за сключен договор VII-26-11/11.12.2015 г. 11.12.2015 14:21:51

Информация за плащане 05.01.2016 11:16:29

Информация за плащане 08.06.2016 14:36:43

Допълнително споразумение към договор VII-26-10/02.12.2015 г. - 21.06.2016 10:50:50

Информация за гаранция 15.12.2016 11:38:57

Информация за плащане - 15.12.2016 13:37:28

Информация за изпълнен договор - 16.12.2016 15:40:42

 
« Обратно към всички поръчки