Новини

Отваряне на ценови предложения

Дата: 17.07.2014

На 18.07.2014 г. от 10:00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на постъпилите оферти за обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на платформа за хемодинамичен мониторинг, окомплектована с консумативи, необходими за въвеждане в експлоатация, и обучение на персонала“.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 »
Общо: 231

Специалисти

Веселин Колев Кожухаров, д.м., д.м.н.
Клиника по ортопедия и травматология

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии