Новини

Отваряне на ценови предложения

Дата: 14.07.2014

На 14.07.2014 г. от 14:00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на постъпилите оферти за обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка по обособени позиции на превързочни материали, галенови разтвори, лабораторни реактиви за хистология и медицински консумативи  за нуждите на болница „Лозенец“, за период от 12 месеца.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 »
Общо: 233

Специалисти

Снежана Ранчова
Главна медицинска сестра

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии