Новини

Отваряне на ценови предложения

Дата: 08.04.2014

На 08.04.2014 г. от 16.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценови предложения на постъпилите оферти за обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарства по обособени позиции за нуждите на отделение по „Хемодиализа“ в болница „Лозенец“.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 »
Общо: 223

Специалисти

Любомир Спасов, дм
Директор на УБ „Лозенец“, декан на Медицинския факултет към СУ „Св. Кл. Охридски“

» Виж всички специалисти

Често задавани въпроси

Галерия

» Всички галерии